• Povoljan geografski položaj, mogućnosti transporta kopnom, vazduhom i morem.

  • Stranim kompanijama u Crnoj Gori se garantuje jednak pravni tretman kao lokalnim kompanijama

  • Privatizovano više od 80% državnog kapitala

  • Crna Gora lider u regionu po privlačenju stranih direktnih investicija

  • Slobodno kretanje kapitala sa inostranstvom

  • Jedan od najkonkuretnijih poreskih sistema u Evropi

  • Slobodno kretanje kapitala sa inostranstvom

Aktuelni tenderi

Kapitalni projekti

Na osnovu člana 2 Odluke o djelokrugu rada i sastavu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte (’’Službeni list CG’’, broj 83/09 i 4/11) Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je, na sjednici od 22. februara 2013. godine donio  Odluku broj 01-43 o imenovanju Tenderske komisije za kapitalne projekte Članom 2 Odluke broj 01-43 definisan je […]

Više informacija

Privatizacije

JAVNI POZIV za učešće na javnom tenderu radi prodaje 51.1159% ukupnog kapitala izraženog kroz 326.992 akcije u akcionarskom društvu INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU AD NIKŠIĆ IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na javnom tenderu radi dokapitalizacije putem izgradnje fabrike i prodaje  akcija   u kompaniji NOVI DUVANSKI  KOMBINAT AD PODGORICA JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi […]

Više informacija

Valorizacija turistickih lokaliteta

IZMJENA JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM TENDERU ZA VALORIZACIJU LOKACIJE BULJARICA IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji između Njivica i ušća Sutorine, Opština Herceg Novi IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderuza izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju […]

Više informacija