• Povoljan geografski položaj, mogućnosti transporta kopnom, vazduhom i morem.

  • Stranim kompanijama u Crnoj Gori se garantuje jednak pravni tretman kao lokalnim kompanijama

  • Privatizovano više od 80% državnog kapitala

  • Crna Gora lider u regionu po privlačenju stranih direktnih investicija

  • Slobodno kretanje kapitala sa inostranstvom

  • Jedan od najkonkurentnijih poreskih sistema u Evropi

  • Slobodno kretanje kapitala sa inostranstvom

Aktuelni tenderi

Kapitalni projekti

Na osnovu člana 2 Odluke o djelokrugu rada i sastavu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte (’’Službeni list CG’’, broj 83/09 i 4/11) Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je, na sjednici od 22. februara 2013. godine donio  Odluku broj 01-43 o imenovanju Tenderske komisije za kapitalne projekte Članom 2 Odluke broj 01-43 definisan je […]

Više informacija

Privatizacije

JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi privatizacije putem prodaje akcija u LUKA BAR AD BAR IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog […]

Više informacija

Valorizacija turistickih lokaliteta

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta  za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“ IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup  zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje […]

Više informacija