Мања слова Већа слова РССсзп
сзп
сзп
сзп

Питајте Владу

„Нови дувански комбинат“АД – ПодгорицаХТП „Улцињска ривијера“ АД – Улцињ


Компанија:Хотелско-туристичко предузеће „Улцињска ривијера“ АД Улцињ

Извршни Директор: Радомир-Микан Зец

Адреса:Улцињ, Велика плажа бб

Телефон/Факс:030/411-864 ; Фаx: 030/455-374

Е маил :улривијера@т-цом.ме

Wеб:www.улцињска-ривијера.цом

Матични број :02006146

Датум оснивања предузећа: 1989. година

Регистарски број : 4-0002204/010

Организационо-правни (својински) модел организовања: А.Д.

Шифра дјелатности : 55110

Назив дјелатности : Хотели, мотели с рестораном


Предузеће „Улцињска Ривијера“ АД Улцињ настало је издвајањем из сложеног хотелско туристичког предузећа „Монтенегротурист“ Будва и то 1989. године. У периоду од 2004. до 2008. године друштво се налази у стечају због изражених тешкоћа у пословању које карактерише остварење високих губитака и немогућност измирења текућих и дугорочних обавеза. Почетком 2008. године обуставља се поступак стечаја којим предузеће излази из наведеног процеса са знатно редуцираном имовином по основу продаје ради намирења потраживања повјерилаца те проблемом вишка запослених у односу на стварне потребе, сагласно расположивом капацитету. Тај проблем и данас егзистира и угрожава нормално пословање.

Дјелатност друштва је угоститељство и туризам (хотели и мотели са рестораном), док је оно регистровано и за обављање других дјелатности (кампови, туристички смјештај у домаћој радиности, остали смјештај за краћи боравак, ресторани, барови и др).

Предузећезапошљава 193 сталнарадника, докјеумјесецимасезонеангажовано 50 – 70 сезонаца.Хотелска група Будванска ривијера АД Будва


Компанија (Информације)

хотелска група „Будванска ривијера“ као акционарско друштво, послује под тим називом од 2009 године, али као туристичка компанија у разним правним формама постоји од седамдесетих година прошлог вијека. Наиме, из предузећа «Монтенегро – турист», које је 70-их и 80-их обједињавало комплетну туристичку привреду Црне Горе, издвојило се предузеће «ООУР Будва» које је 1990. прерасло у Хотелско-туристичко предузеће «Будванска ривијера», а које је у свом саставу имало чак 18 хотела. Хотелска група „Будванска ривијера“ је акционарско друштво са разуђеном власничком структуром, гдје Влада Црне Горе заједно са Фонд- ом ПИО и Завод-ом за запошљавање учествује власништву са 58,73%.

Прелиминарна процјењена вриједност

Имовина Друштва процијењена је 2004 године и износи 69.618.230,66 €. Процјену је радио Економски факултет из Подгорице. Сходно одлуци Одбора директора у току је израда нове процјене компаније која би требала бити предмет разматрања на редовној годишњој Скупштини Друштва, у првој половини 2014 године. Кључне информације за објекте који се приватизују

Опис бизниса, клијената, добаљвачи, технологије

У саставу компаније послују хотели „Палас“ и „Цастелластва“ у Петровцу, хотел „Александар“ у Будви, туристичко насеље „Словенска плажа“ у Будви, као и хотел „Пива“ у Плужинама. Укупан број смјештајних јединица у четири активна хотела је 1567, док ће адаптацијом хотела „Цастеластва“, до сезоне 2014 овај број бити повећан за 13 јединица, а овај хотел биће опремљен за стандард 4*. Хотел Пива у Плужинама располаже са 19 смјештајних јединица, али услијед неријешених односа запослених са бившим власницима објекат није стављен у функцију. Осим поменутих хотела хотелска група „Будванска ривијера“ располаже и са два објекта која су издата у дугорочни закуп и то хотели „Свети Стефан“ и „Милочер“, компанији „Адриатиц пропертиес“. У власништву хотелске групе је и хотел „Могрен“ у центру Будве, око којег се води судски спор везано за примопредају објекта након истека уговора о закупу и спор у вези накнаде штете за останак у хотелу након истека уговора о закупу. Основна дјелатност Друштва је туризам и угоститељство. Компанија ће на почетку сезоне 2014 располагати са 3.277 лежајева, близу 4.000 сједишта у ресторанима, баровима и осталим објектима за пружање угоститељских услуга, 6 базена, близу 600 паркинг мјеста. Број смјештајних јединица по објектима је слиједећи: Туристичко насеље „Словенска плажа“, укупно 1016 смјештајних јединица са укупно 1985 лежајева, званична категорија 4**** за 494 смјештајне јединице и 3+*** за 522 смјештајне јединице.; Хотел „Александар“ , категорија 3***, 209 јединица са 571 лежајева,. Хотел „Палас“, категорија 4****, 171 јединица са 342 лежајева; Хотел „Цастелластва“, опремљеност за категорију 4****, 184 јединице са 379 лежајева У 2013. години у објектима у оквиру Хотелске групе „Будванска ривијера“ остварено је укупно 470.332 ноћења.. Од укупног броја ноћења у 2013. години, највећи дио је остварен посредством домаћих и иностраних агенција 92%. Учешће индивидуалних гостију је 8 % од укупног броја. Појединачно у 2013 години, највећи број гостију и ноћења остварен је са тржишта Русије (38,37 % од укупног броја ноћења ) и ово тржиште представља, тренутно, најзначајније емитивно тржиште за објекте Хотелске групе „Будванска ривијера“. Друго по значају емитивно тржиште за Хотелску групу са учешћем од 10,02% од укупно остварених ноћења у 2013.години чини тржиште Француске . Са 7,3% учешћа у укупном броју ноћења је тржиште Србије, док је на четвртом мјесту тржиште Пољске са 6,7% учешћа у укупном промету.

Извјештај о финансијском пословању за последње три пословне године

У прилогу овог документа дати су статистички подаци о комплетном пословању хотелске групе за 2010., 2011. и 2012 годину, док ће подаци за 2013 годину бити доступни након предаје финансијских исказа за прошлу годину званичним институцијама, као и пресјек имовине, грађевинских објеката, земљишта и опреме.

Обим производње

Хотелска група “Будванска ривијера” је највећа хотелска компанија у Црној Гори која је у претходних неколико година значајно унаприједила понуду својих објеката адаптирајући их из сопствених извора финансирања или путем кредитних задужења. Данас су капацитети компаније препознати на туристичком тржишту, јер “Будванска ривијера” гради сопствени бренд, а сваки тоур оператор своје пословање у Црној Гори започиње закупом капацитета баш у “Будванској ривијери”. Ово из разлога квалитетно опремљених смјештајних јединица и додатних садржаја, највећег туристичког насеља са зеленом оазом у Црној Гори, локације објеката на територији општине Будва која је центар туристичких дешавања у Црној Гори и др.Монтенегро дефенце индустрy д.о.о – Подгорица


Д.О.О. ‘’Монтенегро Дефенце Индустрy’’
- ОСНОВНИ ПОДАЦИ -Адреса: Улица Миљана Вукова бб, 81000 Подгорица, Црна Гора

Пословни простори у власништву:

а) Улица Миљана Вукова бб, Подгорица

- канцеларије и продавница оружја, муниције и опреме за лов у приземљу 255 м2 процијењене вриједности 463.013,70 ЕУР;

- складишни простор у подруму 25 м2 процијењене вриједности 13.618,05 ЕУР.

б) Улица Вака Ђуровића бб (код ДЕЛТА ЦИТY) Подгорица

- пословни простор у изградњи (завршени груби градјевински радови), приземље и сутерен 110 м2 процијењене вриједности 150.000,00 ЕУР.

Укупна вриједност пословних простора 626.631,75 ЕУР.

Процијењена вриједност капитала ‘’Монтенегро Дефенце Индустрy’’ износи 1.663.400,00 ЕУР


3. Основано: 1996.године као друштво са ограниченом одговорношћу у власништву Владе Црне Горе 40% и ЈП ‘’Југоимпорт-СДПР’’ Београд 60%, са оснивачким улогом од 15.000,00 ЕУР, да би од 01.01.2007.године након откупа удјела ЈП ‘’Југоимпорт-СДПР’’ било у 100% власништву Владе Црне Горе.


4. Власничка структура:

‘’Монтенегро Дефенце Индустрy’’ је у 100% власништву Владе Црне Горе и послује од 1996.године

5. Број запослених: 16


Медјународни сертификати

Сертификат за управљање квалитетом ИСО 9001:2008 издат од стране ДАС, Велика Британија, Д.О.О. ‘’Монтенегро Дефенце Индустрy’’ посједује од 25.03.2005.године, са важношћу до 25.03.2014.године.

Опште информације


‘’Монтенегро Дефенце Индустрy’’ је друштво са ограниченом одговорношћу, чији је 100% власник Влада Црне Горе. Основне дјелатности Друштва су управљање фабрикама намјенске производње у Црној Гори, послови инжењеринга, маркетинга, спољнотрговинског пословања, унутрашњег промета на велико и мало и стратешко партнерство са Министарством одбране и Војском Црне Горе, које се заснива на обезбједјивању услуга према њиховим потребама – од извоза вишкова наоружања и војне опреме, извоза старих опасних материјала до увоза опреме према НАТО стандардима и организовања оправке, ремонта и модернизације опреме у употреби оружаних снага.

Поред горе наведених основних дјелатности ‘’Монтенегро Дефенце Индустрy’’ се бави и активностима истраживања и развоја које су сконцентрисане на фабрике намјенске производње у Црној Гори с акцентом на производну кооперацију са партнерима из индустријски научно-технолошки развијених земаља.

Предност ‘’Монтенегро Дефенце Индустрy’’ у односу на конкуренцију лежи у томе што својим пословним партнерима може да пружи широк дијапазон услуга у најкраћем могућем року и по повољним условима.

‘’Монтенегро Дефенце Индустрy’’ обавља спољно-трговински промет наоружања и војне опреме који се односи на следеће:

1) Извоз вишкова наоружања и војне опреме са стока Војске Црне Горе, Републике Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине, Бугарске и Чешке.

2) Увоз наоружања и војне опреме за потребе Војске Црне Горе и Полиције Црне Горе.

3) Извоз производа фабрика намјенске производње Црне Горе:

- ‘’ТАРА ПРЕЦИСИОН WОРКС’’ Мојковац (цијеви за пиштоље и пушке, метални дјелови прављени резањем, уситњавањем, мљевењем, дјелови и склопови за аутомобиле и камионе, осовинице за микромоторе итд.);

- ‘’ТАРА АЕРОСПАЦЕ АНД ДЕФЕНЦЕ’’ Мојковац (пиропатроне и ракетни мотори за избацива пилотска сједишта, упаљачи за ручне бомбе, упаљачи за мине, упаљачи за авионске бомбе, сигнални комплети, обртна постоља за пушкомитраљез);

- ‘’ТАРА ПЕРФЕЦТИОН’’ Мојковац (пиштољ ТМ-9, пушка ТМ-4);

- ‘’ПОЛИЕX’’ Беране (пластични експлозиви, индустријски експлозиви, електрични детонатори, неелектрични детонатори, рударске каписле);

- ‘’ОПТЕЛ’’ Пљевља (радари за контролу границе домета до 10 км, ласерски даљиномјери домета до 20 км, радио-релејни линкови, антена за радио релејне уредјаје);

4) Извоз производа фабрика намјенске производње из Југоисточне Европе:

- ‘’КРУШИК’’ Ваљево (минобацачке мине и ракете);

- ‘’ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ’’ Крагујевац (пиштољи, аутомати, снајперске пушке, аутоматске пушке, митраљези и противавионски топови);

- ‘’СЛОБОДА’’ Чачак (муниција за противавионске топове, артиљеријска муниција, муниција за подцијевне бацаче граната и аутоматске бацаче граната);

- ‘’ПРВИ ПАРТИЗАН’’ Ужице (муниција за стрељачко наоружање 5,56 мм, 9 мм, 7,62 мм, 12,7 мм и др.);

- ‘’МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ’’ Лучани (барути за све врсте муниције и погонска пуњања за ракете);

- ‘’БРАТСТВО’’ Нови Травник (минобацачи 60 мм, 82 мм, 120 мм);

- ‘’УМ-МЕРКАТА’’ Шабац (панцири, униформе);

- ‘’КРКЕ СИСТЕМ’’ Нови Сад (војничке ципеле);

- ‘’ШЕСТАН БУСЦХ’’ Прелог (шлемови ‘’балистиц хелметс’’)

Циљна тржишта и земље са којима Д.О.О. ‘’Монтенегро Дефенце Индустрy’’ послује и у које је већ извозило своје производе су: Сједињене Америчке Државе, Филипини, Србија, Украјина, Либија, Бугарска, Хрватска, Авганистан, Мали, Аустрија, Македонија, Јемен, Ирак, Египат, Перу, Малезија, Бурунди, Нигерија, Албанија, Босна и Херцеговина, Етиопија, Уједињени Арапски Емирати, Казахстан.Позиција на тржишту: тенденције, главни конкурентиТржишни положај‘’Монтенегро Дефенце Индустрy’’ је доста добар зато што се претежно бави прометом специфичних роба и услуга, гдје до изражаја највише долази знање и искуство којим кадрови овог Друштва располажу.

Профитабилност бизниса заснована је на ‘’Економији обима’’ која захтијева пуно ангажовања уз рад са малим маржама и доноси већи број купаца производа и услуга, а исто је условило да су цијене производа чијим се прометом бавимо конкурентне на тржишту.Прилике за раст бизниса се поправљају ширењем производног асортимана кроз нове програме и кооперацију са партнерима из иностранства.

Конкуренција за производе и услуге ‘’Монтенегро Дефенце Индустрy’’ је добро упозната, а за сваку област дјеловања је сачињен адекватан план активности, у зависности од тога о којем се тржишту ради и колико је на том тржишту присутна конкуренција.

Главни конкуренти по области дјеловања су:

- за производе наоружања и војне опреме: земље из бившег Источног блока, Индија и Кина, а за пиропатроне Русија и Велика Британија;

- за привредне експлозиве, штапин и иницијална средства: ‘’Трајал’’ Крушевац, СПС – Витез, ‘’Цроекс’’ Сплит, ‘’Динамит-Нобел’’ Њемачка.Планирано улагање у нове програмеДа би ојачао материјалну основу рада и повећао асортиман производа за којим има обезбиједјено тржиште ‘’Монтенегро Дефенце Индустрy’’ планира да улаже у следеће програме:

- улагање у адаптацију пословног простора у ул. Миљана Вукова бб (које подразумијева адаптацију канцеларијског простора, продавнице и магацина, санацију равног крова над пословним простором, израду излога и стаклене фасаде са алу-профилима за канцеларијски простор, израду излога и стаклене фасаде алу-профилима за продавницу, израду заштитних решетки за стаклену фасаду за комплет пословни простор, израду пултова, полица и витрина за пословни простор, постављање плочица и санитарија за 3 мокра чвора, санацију инсталација водовода и канализације, што укупно износи 205.500,00 ЕУР;

- улагање у опремање пословног простора у ул. Вака Ђуровића бб, набавка рачунарске мреже и софтвера, у износу од 100.000,00 ЕУР;

- улагање у активности истраживања и развоја које се концентрише на фабрике намјенске индустрије у Црној Гори са акцентом на производну кооперацију са партнерима из индустријски и научно технолошки развијених земаља, у износу од 200.000,00 ЕУР;

- улагање у обезбједјење трајних обртних средстава за финансирање послова велепродаје, малопродаје и спољно трговински промет, у износу од 200.000,00 ЕУР

Укупно улагање у нове програме: 705.500,00 ЕУР.Валданос – УлцињБигово – Херцег Нови„Монтепранзо – Бокапродукт“ АД – ТиватАД Контејнерски терминал и генерални терети – БарАД Монтецарго – Подгорица


Општи подаци

Облик организовања: Акционарско друштво.

Назив: Акционарско друштво ’’МОНТЕЦАРГО’’ Подгорица.

Адреса: Трг Голооточких жртава број 13, Подгорица.

Wеб: монтецарго.ме

ПИБ: 02758628

ПДВ: 30/31-08863-0

Шифра дјелатности: 60100

Област дјеловања: Превоз роба у жељезничком саобраћају.

Вриједност акцијског капитала: 17.463.668,09 ЕУР-а.

Број акција: 3.340.114 акција.

Номинална вриједност акције: 5,228464 ЕУР-а.

Државни капитал: 87,6358 %.

Опште информације


У складу са Стратегијом Владе Црне Горе о реструктурирању Жељезнице Црне Горе АД из 2007.године, Одлуком Скуштине акционара Жељезничког превоза Црне Горе АД Подгорица ( матично Друштво ), основано је АД МОНТЕЦАРГО које је отпочело са самосталним радом 15.06.2009.године.

АД МОНТЕЦАРГО је жељезнички теретни превозник чија је основна дјелатност превоз роба пругама Црне Горе. Средства за покриће трошкова у пословању обезбјеђују се реализацијом активности из описа дјелатности компаније, а исте се планирају и извршавају унутар организационих јединица које се налазе у Главном граду Подгорица и општинама Никшић, Бар и Бијело Поље, као и на подручју Колашина, Мојковца, Даниловграда, Спужа и Тузи.

АД МОНТЕЦАРГО Подгорица пружа могућност да брзо и сигурно пронађе право рјешење за ваше транспортне потребе, поуздан, економичан и сигуран превоз пуних 24 сата. Врши превоз: генералних, расутих, течних терета, аутомобила, УТИ јединица, нарочитих пошиљки, војног транспорта, итд…….

Компанија има пуну економско-правну самосталност и носилац је транспортних и економских функција. Њен рад и услови привређивања базирани су на комерцијалним основама, а економско – финансијски положај условљен је дјеловањем низа фактора који прате функционисање жељезничког саобраћаја.Монтенегро аирлинес – ПодгорицаПошта Црне Горе д.о.о – Подгорица


Општи подаци

Wеб сајт: www.постацг.ме
ЦРПС: Посјетите сајт привредног Суда
Адреса:
Број Телефона:
Област дјеловања:
Број запослених:

Опште информације

Пошта Црне Горе је формирана априла 1999. године,када је јединствено предузеће ЈП ПТТ саобраћаја Црне Горе подијељено на Пошту Црне Горе Д.О.О. и Телеком Црне Горе А.Д.
Одлуком Владе Црне Горе на сједници одржаној 17.11.2011. године Пошта Црне Горе је реструктуирана у једночлано акционарско друштво у државном власништву.
Мисија:
Рационалном организацијом поштанског саобраћаја у својству универзалног поштанског оператора, уз развој нових, комерцијално одрживих услуга
корисницима понудити високи квалитет и нове вриједности. Стварати услове за мотивисање запослених и поштовати принципе друштвено одговорног пословања.
В и з и ј а :
Профитабилна Компанија препозната по брзим и иновативним одговорима на изазове времена. Међународно интегрисан систем усклађен са најнапреднијим стандардима из области поштанског пословања.„Јадранско бродоградилиште“ АД – БијелаИНСТИТУТ ЗА ЦРНУ МЕТАЛУРГИЈУ А.Д. – НикшићЖељезница Црне Горе АД – Подгорица


Општи подаци

Wеб сајт хттп://www.зицг.ме
ЦРПС: Посјетите сајт привредног Суда
Адреса: Трг голооточких жртава бр.13 Подгорица
Број Телефона: +382 20 441 450 / Фаx: +382 20 441 235
Област дјеловања: Железницки саобрацај

Опште информације

На основу Стратегије Владе Црне Горе о реструктурирању Жељезнице Црне Горе, ванредна Скупштина акционара Жељезнице Црне Горе АД-Подгорица, је на сједници одржаној дана 02.07.2008. године донијела Одлуку о реструктурирању Жељезнице Црне Горе-Инфраструктура-ДОО,Подгорица, у Жељезничку Инфраструктуру Црне Горе АД-Подгорица.

Сагласно Стратегији реструктурирања Жељезнице Црне Горе и закључцима Владе Црне Горе о реализацији стратегије реструктурирања, слиједи поступак даљег реструктурирања Жељезнице Црне Горе, потпуним раздвањањем Управљача инфраструктуре од Превоза и гашење матичног Друштва, које ће се спровести до краја новембра 2008. године, када ће се одржати ванредна Скупштина акционара и донијети одговарајуће одлуке.

Након гашења матичног Друштва сагласно Стратегији наставиће се поступак даљег реструктурирања Жељезничке Инфраструктуре Црне Горе АД-Подгорица, које ће се организовати као холдинг компанија.

Поступак даљег реструктурирања одвијаће се у складу са Стратегијом и иновираним Акционим планом реструктурирања.

Жељезничка Инфраструктура Црне Горе АД-Подгорица има својство правног лица и у границама предмета пословања самостално иступа у правном промету, закључује правне послове и предузима друге правне радње од значаја за обављање дјелатности.ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД – Никшић


Општи подаци

Wеб сајт www.епцг.цо.ме
ЦРПС: Посјетите сајт привредног Суда
Адреса: Ул. Вука Караџића 2, Никшић
Број Телефона: Тел: +382 40 204 126 Фаx: +382 40 214 334
Област дјеловања: Производња хидроелектрицне енергије

Опште информације

Електропривреда Црне Горе АД Никшић (ЕПЦГ) је једина компанија у држави која се бави производњом, преносом, дистрибуцијом као и снабдијевањем електричном енергијом, на свим напонским нивоима, свих потрошача у Црној Гори. Наша основна обавеза је сигурно и поуздано испоручивање електричне енергије потрошачима, било да је ријеч о домаћинствима, малим, средњим или великим предузећима. Осим тога морамо омогућити стабилно снабдијевање потрошача електричном енергијом, што подразумијева одговарајућу инфраструктуру у виду далековода, трафостаница, подземних водова, производних капацитета и сл.Као и у другим компанијама, и у оквиру ЕПЦГ постоје правни акти на основу којих послујемо и сносимо правну одговорност. Скуп тих аката обухвата Статут ЕПЦГ као највиши акт Друштва и опште акте Друштва (правилници, пословници, одлуке и др.).На основу свог Стаута, ЕПЦГ је организована као акционарско друштво.Електроенергетска дјелатност коју обављамо прописана је Законом, лиценцама Регулаторне агенције за енергетику и нашим Статутом.Осим наведених електроенергетских дјелатности, Законом о енергетици, лиценцама Регулаторне агенције за енергетику и Статутом ЕПЦГ прописане су сљедеће дјелатности Друштва: консолидација, контрола, стручно-административни послови, пружање услуга функционалним цјелинама и изградња електроенергетских објеката.Електропривреда Црне Горе располаже капацитетима за производњу електричне енергије укупне инсталисане снаге 868 МW, од чега 657 МW (76%) у хидроелектранама “Перућица” и “Пива” и 210 МW (24%) у термоелектрани “Пљевља”.У акционарско Друштво, ЕПЦГ је трансформисана 1999. године. Претходно је имала статус јавног електропривредног предузећа. (Посљедња регистрација ЕПЦГ као акционарског друштва извршена је код Привредног суда – Подгорица 05.08.2004. године под бројем 4-0000-330/006).Као предузеће под називом „Електропривреда Црне Горе“ постоји од 1976. године када је дошло до спајања „Црногорских електрана“ и „Електро Црна Гора“. Паралелно са тадашњом ЕПЦГ функционисало је и друго, посебно предузеће из сектора Електроенергетике – Електродистрибуција Црне Горе. Коначно спајање свих електропривредних предузећа извршено је 1985. године. Сада је у току супротан процес – процес раздвајања: прво функционалног, а потом и правног. Након формално завршеног функционалног раздвајања сада се ради на раздвајању управљања, књиговодства и комерцијално осјетљивих информација тих цјелина у циљу стварања услова за формирање самосталних, правно раздвојених електроенергетских привредних друштава и креирања тржишта електричне енергије за слободну конкуренцију произвођача и снабдјевача, сходно Закону о енергетици РЦГ, Атинском меморандуму из 2002. и 2003. године, Споразуму о формирању енергетске заједнице југоисточне Европе и директивама Европске Уније.Тренутно се интензивно ради на правном раздвајању ЕПЦГ сходно закључцима Владе Црне Горе од 29. новембра 2007. године о реструктурирању Електропривреде на акционарско друштво са 5 правно одвојених зависних друштава са ограниченом одговорношћу.Велика плажа – Улцињ„ЛУКА БАР“ А.Д. – Бар


Општи подаци

Wеб сајт www.лукабар.ме
ЦРПС: Посјетите сајт привредног Суда
Адреса: Обала 13 јул бб, 85000 Бар
Бројеви Телефона: +382 85 300 520 Фаx: +382 85 300 522
Област дјеловања: Претовар терета
Вриједност акцијског капитала 133,958,143.61 € на дан 14.04.2009

Опште информације

Вјековима је барски залив пружао уточиште поморцима и бродовима. Лука Бар је основана почетком прошлог вијека – 27. јуна 1906.године као резултат удружених напора (јоинт вентуре) визионара уз подршку Књаза црногорског Николе Петровића. Историја Луке Бар је као и историја Црне Горе, бременита људским напорима да се ствара и у околностима бројних ратних разарања и природних непогода.Традиција савјесног пословања са циљем да се омогуће што бољи услови протока роба, капитала, људи и идеја створила је данашње акционарско друштво Луку Бар.

ИСТОРИЈАТ ЛУКЕ

Сироки барски залив, застицен од отвореног мора природним гатом који представља рт Волујица, одувијек је био предодредјен за луку . Не зна се када су, у хиљадугодисњој историји града под Румијом, у барски залив поцели да пристају бродови, али је познато да је Бар слузио као лука за Скадар прије него сто су га заузели Турци 1571. године.Вјероватно одмах након заузимања Бара, Турци су изградили малу луку с једним лукобраном и дрвеним гатом. Од када је Црна Гора 1878. године ослободила Бар и као прва јузнословенска дрзава изборила излаз на море, некадасњу турску луку је одрзавала и сирила.Капетанство луке у Бару и Управа поморства на Цетињу, основани 1879. године, први су поморско-управни органи које је основала Црна Гора. Формални почетак радова на изградњи Луке био је 23. март 1905 године када је Књаз Никола са јахте “Румија” у море гурнуо камен темељац на коме су били уклесани Књажеви иницијали и датум.Међутим, као званични почетак радова на изградњи Луке рачуна се 27. јун 1906 године који је проглашен и за дан Луке.Наиме, тог дана је на Цетињу, послије дужих преговора између Црне Горе и Италије, потписан “Уговор о градњи и експлоатацији барскогпристаништа са додатном слободном зоном и жељезницом од Пристана до Скадарског језера као и пловидби механичким средствима по Скадарском језеру.Италијански стручњак за поморску градњу Коен Каља је, тада, пројектовао Луку за годишњи претовар од три милиона тона робе.Од свега планираног у том периоду, изгра|ен је само лукобран дуг око 250 метара који је пуштен у експлоатацију 23. октобра 1909 године.Јос прије висе од једног вијека Бар је имао бродску везу с многим лукама у Јадранском мору и Медитерану. Упоредо с луком, поцетком овог вијека, добио је прву зељезницку пругу у Црној Гори и прву радио-телеграфску станицу на Балкану. У балканском и првом свјетском рату барска лука је имала веома значајну улогу. У периоду од 1918. до 1941. године лука није просиривана, а Њемци су је приликом повлачења 1944. године минирали и готово сасвим унистили.Њена обнова поцела је 1950. године, а изградња велике луке четири године доцније. Прва фаза њене изградње заврсена је 1965. године. Године 1976. окончани су радови на изградњи пруге Београд-Бар, која је на најбољи нацин омогућила повезивање луке са унутрасњосцу земље. Радови у оквиру друге фазе, којом је ова лука била оспособљена за годисњи промет од готово пет милиона тона робе, управо су приводјени крају када је катастрофални земљотрес 1979. године разорио висе од половине савремених лучких капацитета. Санација и обнова луцких капацитета поцела је у 1981. године, а „најновија“ барска лука, оспособљена за годисњи претовар од око пет милиона тона терета, предата је на употребу 13. јула 1983. године.„БАРСКА ПЛОВИДБА“ А.Д. – Бар


Општи подаци

Wеб сајт хттп://www.монтенегролинес.нет/
ЦРПС: Посјетите сајт привредног Суда
Адреса: Обала 13 јул бб, 85000 Бар
Бројеви Телефона: Тел/Фаx: + 382 30 312-366 / 312-809 / 311-465
Фаx: + 382 30 311-652
Боокинг: + 382 30 303-469
Област дјеловања: Поморски саобрацај
Вриједност акцијског капитала 9,842,011.17 € на дан 14.04.2009

Опште информације

Институт „Др. Симо Милошевић“ Игало је највећи и најзначајнији здравствени центар за мултидисциплинарно бањско лијечење Црне Горе. Зачетник је модерне физикалне и превентивне медицине, рехабилитације, таласотерапије и wеллнесс-а и постао је један од главних међународних центара за рехабилитацију дјеце, одраслих и старих особа.

Захваљујући љековитости природних фактора године 1949. основано је бањско и климатско љечилиште у Игалу.

Данас је Институт дијагностичко-терапеутски центар у којем се под надзором лијечника специјалисте и стручног медицинско-терапеутског тима проводе разне врсте рехабилитацијских и медицинских терапија.

Ријеч је о комплексу који, на начин како је данас тржишно структуриран паралелно с здравственим услугама центар нуди услуге смјештаја, wелнеса, спорта и рекреације.

Институту Игало се обавља настава Универзитета Црне Горе, Медицинског факултета из Подгорици. Факултет примјењене физиотерапије при Институту отворен је 1983. године и наставна је јединица Универзитета Црне Горе који уписује 35 нових студената сваке године. Од 2005. године у саставу Института је и Висока школа сестринства „Краљица Јелена“.А.Д. МАРИНА – Бар


Општи подаци

Назив: АД Марина
Адреса: Обала 13 јула бб, 30000 Бар
Телефон/фаx: +382 (30) 316-529 / 317-786 / 312-083 / 311-135 / 313-906+382 (30) 315-166, 317-786, 312-083
Е-маил: маринабар@маринабар.орг
Wеб сите: www.маринабар.орг

Оснивање предузећа АД Марина Бар регистрована је као самосталан правни субјект у Централни регистар Привредног Суда у Подгорици дана 11.06.2001. године под бројем 4-0001451/013, а фактички почела да функционише 16.07.2001. године. Републички завод за Статистику Црне Горе издао је Рјешење о разврставању АД Марина Бар 07-12/4-0001451.

Облик организовања Акционарско друство

Шифра дјелатности 9329 остале забавне и рекреативне активности
Матични број 02333155
ПИБ 02333155
ПДВ регистрациони број 80/31-00175-8

12. Број пореског обвезника 80 -01 – 00312 – 8

Остале конексне активности предвиђене Статутом АД Марина Бар у правном промету иступа у своје име и за свој рачун. Самостално одговара за своје обавезе, има свој Жиро-рачун бр. 535-11943-43 код Прве Банке ЦГ и Ж.Р.бр. 550 – 8628 – 98 код банке Социете Генерале Монтенегро.

Лого

Знак Марине чине два паралелна једра свијетло плаве боје, на којима је назначена географска ширина и дужина локације Марине и исписан текст “ БАР „.

Опште информације

Црна Гора је медитеранска земља која посједује природне и компаративне предности и богатство културним и историјским вриједностима који је чине атрактивно туристичком дестинацијом. На 46 км морске дужине са 293 км дужине обале, налази се 117 плажа укупне дужине од 73 км. Са просјечним температуром ваздуха у току шест мјесеци од 180 Ц, великим бројем од око 265 сунчаних дана у току године и умјереним температурама воде, црногорска обала је једна од најтоплијих и најсунчанијих у Европи

Бар је модеран град и представља значајну туристичку дестинацију са лијепим плажама на Јадранском мору, агрумима и маслињацима у заледју, планинарским стазама на падинама планинског вијенца који га одваја од Скадарског језера богатог својим плажама, културно историским споменицима и разноврсном флором и фауном.

АД Марина Бар представља функционално-организациону и економску цјелину пројектованих капацитета 728 везова у мору и 250 на копну, са свим осталим пратећим садржајима за прихват наутичких пловила и пружање високог нивоа услуга свим конзументима наутичког туризма. Сврстава се у ред највећих објеката наутичког туризма на Јадрану, а највећа је на Црногорском приморју. Посебно треба истаћи локацију Марине у односу на окружење и сам улаз у Јадранско море, уз акваторијум Луке Бар и гранични прелаз на развојном путном правцу 5Б, те њену утканост у самом језгру града Бара, што јој омогућава повољну тржишну позиционираност.

Марина Бар је формирана 1985. године одлуком СО Бар као јавно предузеће у изградњи, а 1990 је припојена АД Прекоокеанској Пловидби Бар ради завршетка изградње. Сегментацијом АД Прекоокеанска Пловидба Бар 2000-те годинен формирано је Акционарко Друштво МАРИНА БАР као самостални правни субјекат и носилац развоја наутичког туризма у Црној гори. Степен изграђености Марине је око 65%, што значи да у наредном периоду предстоји интезивна инвестициона активност све до коначног завршетка свих потребних садржаја. Циљ и потреба налаже да се валоризује максимално могућ степен постојећих вриједности, постави савремена организација рада и обезбиједи адекватно управљање пословним системом у новонасталим условима и кроз нова инвестициона улагања обезбиједи веома квалитетна и комплексна понуда високог нивоа услужног програма за задовољење стандарда Марине са 5 елиса.

За остварење задатих циљева потребно је поставити стратегију и кроз анализу постојећих капацитета, оцјену тржишне позиције Марине са макро и микро економским индикаторима, јаких и слабих тачака, кључних фактора успјеха, те агресивним макркетинг планом, створити услове за остварење планираних финансијских ефеката. Развојни план А.Д. Марина Бар дат је кроз Државну студију локације “дио Сектора 56” коју је свакако потребно иновирати према реалним потребама и захтјевима у новонасталој ситуацији. Реализацијом укупно планираних инвестиционих улагања којима ће Марина бити стављена у оптималну функцију, извјесно је да ће ово Акционарско Друштво бити успјешно тржишно позиционирано као заокружена функционална и економска цјелина и самим тим у дугорочном периоду, уз високи ниво квалитета понуде остваривати профит.

Позитивне ефекте наутичког туризма могуће је сагледати на свим нивоима, а његов развој не значи само нови квалитет цјелокупног туристичког развоја, него и развој цијелог низа пратећих привредних дјелатности, чији ефекти су посебно значајни за Општину Бар.

Положај Марине детерминисан је географским кординатама : 42о 05′ сјеверне ширине и 19о 05′ источне дужине, те чињеницом да се налази на дистанци од 104 Нм од Отрантских врата, да је у релативној близини морских обала Грчке, Хрватске, Албаније и Италије, да се налази у простору туристички изузетно атрактивног Црногорског приморја, што све илуструје њен веома повољан макрогеографски положај.

Локација Марине изузетно је квалитетна и у микрогеографком смислу, будући да се налази у средишту најатрактивније туристичке понуде простора Бара. Смјештена је у градском језгру Бара, окружена градском плажом, шеталиштем, путнићким терминалом са модерно уређеним граничним прелазом. У непосредној близини се налазе веома квалитетна инфра- и супра-структура ( луксузни хотел, разни угоститељски и трговински објекти, банке, пошта, спортски терени, културно-забавни објекти, музеј, дом здравља, Лучка капетанија и друго).Институт „Др Симо Милошевић“ АД


Општи подаци

Wеб сајт: хттп://www.игалоспа.цом/игалоспа/индеx.хтм
ЦРПС: Посјетите сајт привредног Суда
Адреса: Сава Илића 5 Игало
Број Телефона: +382 31 658 111
Област дјеловања: Медицинска рехабилитација
Број запослених: 848

Опште информације

Институт „Др. Симо Милошевић“ Игало је највећи и најзначајнији здравствени центар за мултидисциплинарно бањско лијечење Црне Горе. Зачетник је модерне физикалне и превентивне медицине, рехабилитације, таласотерапије и wеллнесс-а и постао је један од главних међународних центара за рехабилитацију дјеце, одраслих и старих особа.

Захваљујући љековитости природних фактора године 1949. основано је бањско и климатско љечилиште у Игалу.

Данас је Институт дијагностичко-терапеутски центар у којем се под надзором лијечника специјалисте и стручног медицинско-терапеутског тима проводе разне врсте рехабилитацијских и медицинских терапија.

Ријеч је о комплексу који, на начин како је данас тржишно структуриран паралелно с здравственим услугама центар нуди услуге смјештаја, wелнеса, спорта и рекреације.

Институту Игало се обавља настава Универзитета Црне Горе, Медицинског факултета из Подгорици. Факултет примјењене физиотерапије при Институту отворен је 1983. године и наставна је јединица Универзитета Црне Горе који уписује 35 нових студената сваке године. Од 2005. године у саставу Института је и Висока школа сестринства „Краљица Јелена“.