Aukcija

J A V N I   P O Z I V za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela  imovine društva „Budvanska rivijera“ AD – Budva

Saopštenje  povodom prodaje dijela  imovine dru��tva  HTP „Ulcinjska rivijera“ AD - Ulcinj 

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva HTP “ Ulcinjska rivijera“ AD – Ulcinj – 26.6.2014

Poništenje Javnog poziva za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva HTP “ Ulcinjska rivijera“ AD – Ulcinj – feb. 2014

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva HTP “ Ulcinjska rivijera“ AD – Ulcinj – jan 2014

Saopštenje  povodom prodaje dijela  imovine društva Castello Montenegro AD Pljevlja – 12.6.2013

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva Castello Montenegro AD Pljevlja- 17.5.2013 

Saopštenje povodom prodaje dijela  imovine društaava  HG Budvanska rivijera AD - Budva  i HTP “ Ulcinjska rivijera“ AD – Ulcinj ������������ – 29.3.2013

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva HG Budvanska rivijera AD - Budva – 11.3. 2014

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva HTP “ Ulcinjska rivijera“ AD – Ulcinj – 11.3.2013

Saopštenje  povodom prodaje dijela  imovine HG „Budvanska rivijera“ AD  - Budva – 30.11.2012

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava HG Budvanska rivijera AD – Budva, Castello Montenegro AD Pljevlja i HTP “ Ulcinjska rivijera“ AD – Ulcinj – 7.11.2012

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vr��iti prodaja dijela imovine društva HG Budvanska rivijera AD – Budva  - jun 2012 

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava HTP Ulcinjska rivijera Ulcinj -april 2012. 

Saopštenje  povodom prodaje dijela  imovine HG „Budvanska rivijera“ AD  - Budva – 8.2.2012

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava HG Budvanska rivijera AD – Budva – januar 2012

Izmjena Javnog poziva�� kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava HG Budvanska rivijera AD – Budva – dec 2011

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vr����iti prodaja dijela imovine dru��tava HG Budvanska rivijera AD – Budva – dec 2011

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava   Castello Montenegro AD – Pljevlja – oktobar 2011 

Saopštenje  povodom prodaje imovine Radoje Dakić AD – Podgorica - 1.4.2011 

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava   Radoje Dakić AD - Podgorica – maj 2011 

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava   HG Budvanska rivijera i EI Obod – maj 2010

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava  Duvanski i Obod maj 2010

Saopštenje  povodom prodaje imovine Jadranskog brodogradilišta AD – Bijela – 1.4.2010 

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva  Jadranskog brodogradilište AD – Bijela mart 2010

Saopštenje povodom prodaje imovine HG Budvanska rivijera AD Budva- 5.3.2010

Saopštenje povodom prodaje imovine HG Budvanska rivijera AD Budva- 6.11.2009.����

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva  Luka Bar AD

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine i udjela društava  HTP „Budvanska rivijera  i  Jekon Bijelo Polje- okt. 2008

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine i udjela društava  EI Obod Cetinje i  Jekon Bijelo Polje- jul 2008

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine i udjela društava  EI Obod Cetinje i  Jekon Bijelo Polje- jun 2008

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vr����iti prodaja dijela imovine i udijela  društava  SEKAS Podgorica  i ŠPAD – Pljevlja  - feb. 2008

Javni poziv za uče��će na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine dru��������tava  ŠPAD – Pljevlja  -  i EI Obod Cetinje novembar  2007. godine

Javni poziv za uče��će na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva ����ŠPAD – Pljevlja  - sept. 2007. godine

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva  EI „Obod“ – Cetinje  - sept. 2007. godine 

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva  HTP „Budvanska rivjera“ AD  - Budva 2002. godine