Kontakt

Adresa: ul. Karađorđeva bb
81000 Podgorica Crna Gora
tel.: +382 20 48 28 93
fax: +382 20 48 29 27
email: savjetzaprivatizaciju@gsv.gov.me

Tenderska komisija za privatizaciju

Ivana Saranovic Jovicevic,sekretar Tenderske komisije
Moskovska 17/A, M/C1
81000 Podgorica, Montenegro
Tel: +382 20 235 565
Fax: +382 20 513 503
E-mail: ivana.saranovic@ano.co.me

Tenderska komisija za kapitalne projekte 

Danijela Radulović, sekretar Tenderske komisije
Adresa:Karadjordjeva bb 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 48 28 18
Fax: +382 20 48 29 26
E-mail:danijela.radulovic@gsv.gov.me

Tenderska komisija za valorizaciju turistickih lokaliteta 

Nada Mihailović Pavićević, sekretar Tenderske komisije
Adresa:IV Proleterske 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 446 383
Fax: +382 20 446 215
E-mail:  nada.mihailovic@mrt.gov.me

Komisija za imovinska pitanja 

Miilanka Rakočević, sekretar Komisije
Adresa: Jovana Tomaševića bb – stara zgrada Vlade 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 482 585
Fax: +382 20 241 618
E-mail:milanka.rakocevic @zipicg.me

Komisija za aukciju 

Jelena Prlja, sekretar Komisije
Adresa: Kararađorđeva,bb 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 48 28 93
Fax: +382 20 48 29 27
E-mail:jelena.prlja@gsv.gov.me

 


 

Pošaljite prijavu Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte:

 

Vaše ime

Vaš Email

Naslov poruke

Vaša Poruka