Engleski Crnogorski
UGOVOR O REGULISANJU MEĐUSOBNIH ODNOSA UČESNIKA U KUPOPRODAJI HOTELA "AS"

 


UGOVOR O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI SKI CENTAR "BJELASICA"

 


UGOVOR ZA PRODAJU, KUPOVINU I UPIS AKCIJA KOMPANIJE "A.D. SOLAR 80 - ELASTIK"


UGOVOR O KUPOPRODAJI HOTELA "AS"


UGOVOR O PRODAJI, KUPOVINI I UPISU DIONICA PREDUZECA HTP "MIMOZA" A.D. TIVAT


UGOVOR O PRODAJI I KUPOVINI 60,84% IZDATOG AKCIJSKOG KAPITALA PIVARE TREBJESA


UGOVOR O KUPOPRODAJI AKCIJA JUGOPETROLA AD KOTOR


UGOVOR O KUPOPRODAJI AKCIJA MONTENEGROBANKEPretraga

pretraga preduzeća