Engleski Crnogorski

 

 

PLAN PRIVATIZACIJE ZA 2010. GODINU

 

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PLANU PRIVATIZACIJE ZA 2010. GODINU


Prilog 1: Društva koja će privatizovati putem javnog tendera

1.a) Društva za koja je realizacija javnih tendera u toku
br Društvo

% kapitala za
privatizaciju

struktura kapitala za privatizaciju

Država

Fond PIO

Zavod za zapošljavanje

Fond za razvoj

1

"Montepranzo-Bokaprodukt" AD, Tivat

75,0557%
17.7459% 5,9088% 51,4010%
2 AD "Marina", Bar 54,3464% 19,4710% 13,4017% 4,4691% 16.9992%
3 "Lovcen osiguranje" Podgorica 41,0755% 0.617% 12.1371% 4.0463% 24.2751%
4 AD "Montecargo" Podgorica 87,6358% 85.4446% 1.5401% 0.6141% 0.037%
5 AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti"Bar 54,0527% 54,0527%


 

1.b) Društva za koja će se objaviti javni tenderi
br Društvo

% kapitala za
privatizaciju

struktura kapitala za privatizaciju

Država

Fond PIO

Zavod za zapošljavanje

Fond za razvoj

1 "Montenegro airlines", AD Podgorica
99.8895%


2 "Zeljeznički prevoz Crne Gore" AD Podgorica (dio – Održavanje) 87,6358% 85.4446% 1.5401% 0.037%
0.6141%
3 "Željeznička infrastruktura Crne Gore" AD Podgorica (dio – Održavanje) 76,5113 72.3485% 2.9258% 1.1667% 0.0703%
4 "Jadransko brodogradilište" AD, Bijela 61,5749%
7.477% 22.4311% 31.6668%
5 " Luka Bar" AD Bar 54,0527% 54.0527%


6
N.I.G. "Pobjeda"  AD Podgorica 51,0000% 84.7366%


7
Institut "Dr Simo Milošević"AD, Igalo 46,2499% 19.1936%
3.4102% 23.6461%
8
"Zora" AD Berane 51,0000% 99.5638%


9
"Duvanski kombinat" AD, Podgorica 46,7637%
18.4179% 4.34.09% 28.3458%
10
HTP "Budvanska rivijera" AD Budva 58,7334% 41.6353% 12.8236% 4.2745%
11
HTP "Ulcinjska rivijera" AD Ulcinj 60,7311% 9.6954% 24.1827% 8.061% 18.792%
12
"Institut crne metalurgije" AD, Nikšić 51,1159% 20,4270% 19.0368% 6.3456% 5.3065%
13
"Barska plovidba", Bar 51,8995% 18.6348% 12.8314% 4.2771% 16.1562%
14
DOO "Montenegro bonus" Cetinje


Pretraga

pretraga preduzeća