Engleski Crnogorski

Vijesti

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za prodaju bivše kasarne ''Radoje Dakić'' - Žabljak

27.06.2014 12:49h

Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta objavljuje IZMJENU JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za  prodaju bivše kasarne  ''Radoje Dakić'' - Žabljak I Izmjena Javnog poziva Radoje Dakic, Zabljak 27. 03.2014..docIZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa "ECOlodge", Vranjina

28.04.2014 10:29h

Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta objavljuje IZMJENU JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za  izdavanje u dugoročni zakup   zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa "ECOlodge", Vranjina

II Izmjena Javnog poziva Vranjina 28.4.2014..doc


IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na tenderu radi prodaje 56,4806 % kapitala izraženog kroz 215.954 akcije kompanije Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju »dr Simo Milošević« AD Igalo

26.04.2014 08:20h

Tenderska komisija za privatizaciju objavljuje IZMJENU JAVNOG POZIVA za učešće na tenderu  radi prodaje 56,4806 % kapitala izraženog kroz 215.954 akcije kompanije Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju »dr Simo Milošević« AD Igalo

Institut JAVNI POZIV - 25-04-14 - IZMJENA.doc


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Tenderske komisije za privatizaciju

23.04.2014 21:06h

Tenderska komisija za privatizaciju je na sjednici koja je održana danas, u saradnji sa Savjetnikom, izvršila analizu  jedine ponude koja je dostavljena na tenderu za prodaju 61,5749% kapitala akcionarskog društva Jadransko brodogradilište A.D. Bijela, od strane kvalifkovanog učesnika, kompanije Damen Shipyards Group,Holandija.

Komisija je konstatovala da ponuda  ne sadrži obavezne elemente propisane pravilima i uslovima Tendera, što između ostalog uključuje: ponudu cijene za kupovinu akcija,  bankarsku garanciju za ponudu, prihvatanje  obaveza za realizaciju Socijalnog programa po osnovu Kolektivnog ugovora. Shodno tome ponuda  kompanije Damen Shipyards nije u skladu sa uslovima i zahtijevima  iz javnog poziva za učešće na tenderu i pravilima i  uputstva za dostavljanje ponuda,  niti Uredbe o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera i Zakona o privatizaciji, Tenderska komisija je konstatovala da Ponuda nije formalno ispravna i da ne ispunjava zahtijevane uslove iz Tendera,  pa  se prema pravilima Tendera  odbacuje.

Damen Shipyards Group kao  veoma renomirana kompanija iz  industrije brodogradnje  i remonta jahti i megajahti, u ponudi  je navela da nije spremna da kupi akcije Brodogradilišta, već imovinu Brodogradilišta,  što nije bio predmet Tendera.  DAMEN  je  u ponudi  naveo  da  bi  sa Adriatic Marinas/Porto Montenegro formirao novu kompaniju,  koja bi se bavila psolovima remonta jahti i megajahti, a za imovinu Borodogradilišta  je ponudila cijenu od 5 miliona eura, ali bez prihvatanja bilo kakvih obaveza  po osnovu  Socijalnog  programa iz Koltektivnog ugovora, niti  neizmirenih obaveza prema dobavljačima  ili drugim povjeriocima.

U  ponudi  je navedena  namjera da  bi   novoformirana kompanija u tranzicionom periodu  od 3 godine angažovala  100 do 150 radnika na poslovima brodoremonta,  a istovremeno bi se po fazama gasila djelatnost remonta i razvijala nova djelatnost servisiranja jahti  i megajahti. U novu djelatnost bi se  investiralo cca 20 miliona eura u periodu od dvije godine, broj radnika bi bio prilagođen obimu posla.

Tenderska  komisija će u skladu sa primjenjivim procedurama dostaviti Izvještaj  o rezultatima Tendera  Savjetu  za privatizaciju na usvajanje.

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte: Otpočeti pregovore sa kompanijom Orascom o dugoročnom zakupu ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula

15.04.2014 16:55h

Na danas održanoj sjednici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade i predsjednik Savjeta Milo Đukanović, razmatran je Izvještaj Tenderske komisije o rezultatima međunarodnog tendera za davanje u dugoročni zakup lokaliteta ostrva Lastavica sa tvrđavom "Mamula".

Savjet je usvojio Izvještaj i zadužio Tendersku komisiju da otpočne pregovore sa kompanijom Orascom Development, koja je jedina dostavila formalno ispravnu ponudu.

Ponuda Orascom Developmenta podrazumijeva period zakupa od 49 godina, zakupninu za zemljište u iznosu od 1,5 € po m2, 2 % prihoda (bez PDV-a) na ime varijabilne zakupnine za lokalitet  i 0,9 € za zakup akvatorijuma. Na osnovu navedenih parametara, procjenjuje se da bi Crna Gora od zakupnine za prvih 10 godina ostvarila direktne prihode od 7.5 mil €, od doprinosa za zaposlene 2.8 mil €, dok bi PDV bi donio 4.4 mil €, a porez na dobit i porezi na dividende i drugi prihodi od poreza 0.1 mil € .

Sastavni dio ponude je biznis plan koji uključuje koncept i dizajn projekta, kao i dio koji se odnosi na zaštitu spomenika kulture i primjenu ekoloških standarda u projektovanju i izgradnji turističkih sadržaja, te potpunu usklađenost investicionog programa sa propisima o očuvanju i zaštiti životne sredine.

Investicioni program koji bi ponuđač realizovao u roku od 18 mjeseci od datuma izdavanja građevinske dozvole, vrijedan je 15 miliona eura i podrazumijeva garantovane izvore sredstava. Projekat bi činile 23 hotelske sobe, 4 ugostiteljska objekta, istorijski zaštićen prostor, recepcija, spa, minimarket, pristanište, 2 bazena, klub za vodene sportove, taksi brodovi, infrastuktura itd. U tom rizortu bi, direktno i indirektno, bilo otvoreno do 200 radniih mjesta.

Projekat valorizacije ostrva Lastavica razmotren je i iz ugla zaključaka Skupštine opštine Herceg Novi, oko tenderske procedure na tom lokalitetu. Savjet je ocijenio da je tenderski postupak sproveden na transparentan način, uz poštovanje zakonskih propisa i državnih interesa na lokalitetu čiji je vlasnik država Crna Gora, te da njegova valorizacija, koja podrazumijeva i zaštitu istorijsko - arhitektonskog jezgra, predstavlja značajan impuls za ekonomiju Crne Gore.

Savjet je usvojio i Izvještaj o rezultatima međunarodnog javnog tendera za davanje u dugoročni zakup lokaliteta "Bigovo - Trašte", za koji je u predviđenom roku pristigla samo ponuda od kompanije Robert Placzek Holding AG iz Beča. Savjet je konstatovao da ona nije formalno pravno ispravna, zbog čega je donio odluku da tender proglasi neuspjelim i zadužio Komisiju da u što kraćem roku objavi novi tender.

Na današnjoj sjednici razmatrana je i Informacija o zahtjevu SIA Multikapitals i Latvijas Krajbanke, u vezi sa odlukom o jednostranom raskidu Ugovora o prodaji akcija Marine Bar. Savjet je ostao pri odluci o jednostranom raskidu ugovora sa prethodnim vlasnikom, uz ocjenu da je nepotrebna dalja komunikacija sa njim oko raskidnih klauzula.

Savjet se upoznao i sa stavom sindikalne organizacije kompanije Kontejnerski terminal i generalni tereti u vezi kršenja obaveza iz kupoprodajnog ugovora, u dijelu isplate zarada zaposlenih, kao i stavom menadžmenta oko tog problema. Naglašeno je da se ugovorne klauzule i kolektivni ugovor moraju poštovati, ali i sindikalna organizacija mora preuzeti odgovornost za odluke koje donosi. Pri tome treba imati u vidu da su evidentni ohrabrujući signali u toj kompaniji, koji se ogledaju u ubrzavanju dinamike socijalnog i investicionog programa, koji će u najvećoj mjeri biti realizovan u znatno kraćem roku od onog koji je definisan kupo-prodajnim Ugovorom.

Savjet je utvrdio i Predlog odluke o dopuni Plana privatizacije za 2014.godinu, po kojem je lokalitet Buljarice predložen za turističku valorizaciju u ovoj godini.

Otvaranje ponuda na tenderu za privatizaciju društva Jadransko brodogradilište AD Bijela

15.04.2014 16:31h

Otvaranje ponuda na tenderu za privatizaciju društva Jadransko brodogradilište AD Bijela

 Saopstenje za javnost Tenderske komisije za privatizaciju mozete preuzeti ovdjeotvaranje ponuda_JBB.pdf

Prijedlog dnevnog reda za 7.sjednicu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

14.04.2014 11:03h

Prijedlog dnevnog reda za 7.sjednicu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

VI I poziv - final.doc

Sedma sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

14.04.2014 10:51h

Sedma sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom predsjedava predsjednik Vlade i Savjeta Milo Đukanović, biće održana u utorak, 15. aprila 2014. godine.

Sjednica će biti održana u zgradi Vlade (sala na IV spratu), u 12.00 sati.

Video-snimatelji i fotoreporteri mogu snimiti početak sjednice.

Akreditacije treba obaviti u vladinom Birou za odnose s javnošću, pozivom na broj tel. 482 - 848 ili slanjem elektronske pošte na adresu biro@gov.me.

 

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa "Mediteran", Žabljak

28.03.2014 13:08h

Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta objavljuje IZMJENU JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za  izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa "Mediteran", Žabljak

I Izmjena Javnog poziva Mediteran, Zabljak 27.3.2014..doc

Otvaranje ponude za međunarodni Javni poziv za davanje u dugoročni zakup lokaliteta ,,Bigovo – Trašte’’, Kotor

10.03.2014 17:17h

Na današnjoj sjednici Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta otvorena je jedina pristigla ponuda na međunarodni Javni poziv za davanje u dugoročni zakup lokaliteta ,,Bigovo – Trašte’’, Kotor, koji je u predhodnom postupku produžavan, u cilju obezbjeđenja interesovanja investitora i dostavljanja ponude za valorizaciju ovog lokaliteta.

Na sjednici je konstatovano da je u skladu sa rokovima naznačenim u Tenderskoj dokumentaciji blagovremeno pristigla ponuda investitora – Robert Plazcek Holding Aktiengesellschaft, iz Austrije.

U skladu sa pravilima datim u Instrukcijama za ponuđače, na sjednici je imenovan Radni tim sa zadatkom da utvrdi formalnu ispravnost podnešene Ponude i o istom sačini detaljan izvještaj.

Da podsjetimo, Tender za dugoročni zakup ovog lokaliteta raspisan je 6. decembra 2013. godine, u cilju valorizacije istog u ekskluzivni turistički kompleks, nivoa  4 ili 5 zvjezdica.

Još rezultata: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pretraga

pretraga preduzeća