Privatizacije

JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi privatizacije putem prodaje akcija u LUKA BAR AD BAR

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza, Opština Herceg Novi

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na tenderu radi prodaje 51% kapitala izraženog kroz 1.703.458 akcija, za dodjelu prava upisa novih akcija putem dokapitalizacije i za kupovinu preostalih akcija u vlasništvu Države Crne Gore i državnih institucija u skladu sa uslovima tendera AKCIONARSKOG DRUŠTVA „MONTECARGO“ PODGORICA

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na tenderu radi prodaje 30% akcijskog kapitala izraženog kroz 17.030.021 akcija AKCIONARSKOG DRUŠTVA „LUKA BAR“ BAR i prenosa prava upravljanja u periodu do godinu dana uz mogućnost sticanja dodatnog paketa akcija kroz dokapitalizaciju ili kroz prodaju akcija po cijeni po akciji ostvarenoj na Tenderu ukoliko Kupac ispuni indikatore naznačene u ugovornoj dokumentaciji

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na tenderu radi prodaje 30% akcijskog kapitala izraženog kroz 17.030.021 akcija AKCIONARSKOG DRUŠTVA „LUKA BAR“ BAR i prenosa prava upravljanja u periodu do godinu dana uz mogućnost sticanja dodatnog paketa akcija kroz dokapitalizaciju ili kroz prodaju akcija po cijeni po akciji ostvarenoj na Tenderu ukoliko Kupac ispuni indikatore naznačene u ugovornoj dokumentaciji

JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi prodaje 51% kapitala izraženog kroz 1.703.458 akcija, za dodjelu prava upisa novih akcija putem dokapitalizacije i za kupovinu preostalih akcija u vlasništvu Države Crne Gore i državnih institucija u skladu sa uslovima tendera AKCIONARSKOG DRUŠTVA „MONTECARGO“ PODGORICA

JAVNI POZIV za učešće na javnom tenderu radi prodaje 51.1159% ukupnog kapitala izraženog kroz 326.992 akcije u akcionarskom društvu INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU AD NIKŠIĆ

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na javnom tenderu radi dokapitalizacije putem izgradnje fabrike i prodaje  akcija   u kompaniji NOVI DUVANSKI  KOMBINAT AD PODGORICA

JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi zakupa i investiranja dijela lokaliteta fabrike „Gornji Ibar”- lokacija 3, Rožaje, Crna Gora

JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi dokapitalizacije putem izgradnje fabrike i prodaje  akcija  u kompaniji NOVI DUVANSKI  KOMBINAT AD PODGORICA 

 IZMJENA JAVNOG POZIVAza učešće na tenderu radi prodaje dijela lokaliteta fabrike „Gornji Ibar”- lokacija 2, Rožaje, Crna Gora

IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na tenderu radi prodaje i zakupa  dijela lokaliteta fabrike „Gornji Ibar���- lokacija 1, Rožaje, Crna Gora

JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi prodaje i zakupa DIJELA LOKALITETA FABRIKE „GORNJI IBAR”- LOKACIJA 1, RO����������������������AJE, CRNA GORA

JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi prodaje DIJELA LOKALITETA FABRIKE „GORNJI IBAR”- LOKACIJA 2, ROŽAJE, CRNA GORA

JAVNI POZIV za u��ešće na tenderu radi prodaje i zakupa KOMPLEKSA HOTELA „PARK“, BIJELA – HERCEG NOVI, CRNA GORA

JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi dokapitalizacije putem izgradnje fabrike i prodaje akcija u kompaniji NOVI DUVANSKI KOMBINAT AD PODGORICA

JAVNI POZIV za učešće na javnom tenderu radi prodaje 50,7532% kapitala izraženog kroz 197,811akcija kompanije:HEMIJSKA INDUSTRIJA „POLIEX“ A.D.- BERANE

JAVNI POZIV za učešće na javnom tenderu radi prodaje 100% ukupnog kapitala društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „MONTENEGRO DEFENCE INDUSTRY“ – PODGORICA

Javni poziv za prodaju akcija Instituta „dr Simo Milošević“ AD Igalo – 31.1.2014. godine

Javni poziv za prodaju akcija „Jadranskog brodogradilišta“ AD – Bijela 

Javni poziv  za privatizaciju društva „Novi duvanski kombinat“ AD – Podgorica – 11.4.2013. godine

Javni poziv  za privatizaciju društva „Novi duvanski kombinat“ AD – Podgorica – 28.11.2012. godine

Javni poziv  za privatizaciju društva „Novi duvanski kombinat“ AD – Podgorica – 2012 

Javni poziv za prodaju akcija Instituta „dr Simo MIlošević“ AD Igalo – 1.8.2012. godine