Publikacije i analize

 • Izvještaj o realizaciji obaveza iz ugovora o privatizaciji privrednog društva „4.NOVEMBAR“ AD Mojkovac 
 • Analize efekata dosadašnje privatizacije u Crnoj Gori
 • HK ����ELJEZARA NIKŠIĆ a.d. DRŽAVNA ZAJEDNICA SRBIJA I CRNA GORA
 • Izvještaj o realizaciji obeveza iz ugovora o privatizaciji privrednog drustva „DAIDO METAL“ AD (INDUSTRIJA KLIZNIH LEŽAJEVA) KOTOR
 • Izvještaj o realizaciji obaveza iz ugovora o privatizaciji privrednog društva HOTEL „MAESTRAL“ PRŽNO – BUDVA
 • Izvještaj o realizaciji obaveza iz ugovora o privatizaciji privrednog društva HOTEL „PODGORICA“ PODGORICA
 • Informativni memorandum INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU AD NIKŠIĆ
 • Izvještaj o realizaciji obaveza iz 12 ugovora o privatizaciji privrednih društava koja su privatizovana putem javnog tendera, radna grupa
 • Izvje����taj o realizaciji obaveza iz ugovora o privatizaciji
 • Izvještaj Tenderske komisija za realizaciju projekta turističke valorizacije Valdanosa i Ostrva cvijeća o rezultatima tenderaza izdavanje u dugoročni zakup kompleksa Valdanos u opštini Ulcinj
 • Javni poziv za učešće na javnom tenderu radi prodaje akcija u kompaniji „Telekom Crne Gore „A.D., Podgorica
 • Izvještaj o realizaciji obaveza iz Ugovora o privatizaciji privrednog društva „JUGOPETROL“ AD KOTOR
 • Prodaja akcija Kombinata Aluminijuma Podgorica
 • Izvještaj o realizaciji obaveza iz Ugovora o privatizaciji privrednog društva „NIKŠIĆKI MLIN“ AD NIKŠIĆ
 • Izvještaj o realizaciji obaveza iz Ugovora o privatizaciji privrednog društva „NLB MONTENEGRO BANKA“ AD PODGORICA
 • Holding elektroindustrija “OBOD“ – Cetinje OSNOVNI PODACI
 • Izvještaj o realizaciji obaveza iz Ugovora o privatizaciji privrednog društva HOTEL „PANORAMA“ (QUEEN OF MONTENEGRO) BEČIĆIpa
 • Pregled privatizovanih preduzeća 1995-2009
 • Profil kompanije Telekom
 • „RADOJE DAKIĆ“ A.D. Podgorica KRATKI PRIKAZ
 • Izvještaj o realizaciji obaveza iz Ugovora o privatizaciji privrednog društva „HOTEL SPLENDID“ BEČI������I
 • Strategija privatizacije kombinata aluminijuma Podgorica 2004s
 • Bankarske garancije iz ugovora o privatizacije
 • Izvještaj o realizaciji obaveza iz Ugovora o privatizaciji privrednog društva „CRNOGORSKI TELEKOM“ AD PODGORICA
 • Telekom javna rasprava 1
 • Telekom javna rasprava 2
 • Telekom Crne Gore – Strategija privatizacije 2004
 • Ubrzana tenderska privatizacija modelom nalaženja strateških partnera 2003
 • Izvještaj o realizaciji obaveza iz Ugovora o privatizaciji privrednih društvava koja su privatizovana putem javnog tendera (UVODNI DIO)