JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi prodaje 51% kapitala izraženog kroz 1.703.458 akcija, za dodjelu prava upisa novih akcija putem dokapitalizacije i za kupovinu preostalih akcija u vlasništvu Države Crne Gore i državnih institucija u skladu sa uslovima tendera AKCIONARSKOG DRUŠTVA „MONTECARGO“ PODGORICA

JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi prodaje 51% kapitala izraženog kroz 1.703.458 akcija, za dodjelu prava upisa novih akcija putem dokapitalizacije i za kupovinu preostalih akcija u vlasništvu Države Crne Gore i državnih institucija u skladu sa uslovima tendera AKCIONARSKOG DRUŠTVA „MONTECARGO“ PODGORICA