JAVNI POZIV za učešće na javnom tenderu radi prodaje 56,4806% kapitala izraženog kroz 215.954 akcije kompanije INSTITUT ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I REUMATOLOGIJU DR SIMO MILOŠEVIĆ AD IGALO

JAVNI POZIV za učešće na javnom tenderu radi prodaje 56,4806% kapitala izraženog kroz 215.954 akcije kompanije  INSTITUT ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I REUMATOLOGIJU DR SIMO MILOŠEVIĆ AD IGALO