Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte utvrdio Nacrt odluke o planu privatizacije za 2017.

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte održao je u utorak, 21. februara 2017, drugu sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković.

Savjet je razmotrio i utvrdio Nacrt odluke o planu privatizacije za 2017. godinu koji je upućen Vladi na saglasnost.

Nacrtom plana privatizacije za 2017. godinu, koji je pripremljen na osnovu predloga ministarstava, državnih fondova i tenderskih komisija Savjeta utvrđeni su osnovni ciljevi privatizacije i drugi aspekti ovog procesa, metodi i načini privatizacije sa utvrđenim spiskovima društava i procentom akcijskog kapitala za privatizaciju. Osnovni ciljevi privatizacije su, kako je navedeno u dokumentu, povećanje konkurentnosti i efikasnosti funkcionisanja društava, podsticanje stranih ulaganja i preduzetništva u svim oblastima, povećanje zaposlenosti i poboljšanje životnog standarda građana.

Dokumentom su predviđeni prodaja akcija i imovine putem javnog tendera i to:

I. Na osnovu odluka Savjeta nastavak sprovođenja javnih tendera za privatizaciju privrednih društava: 
  1. AD „Montecargo“ Podgorica; i 
  2. „Luka Bar“ – AD Bar;

II. Početak pripreme i sprovođenja javnih tendera za privatizaciju privrednih društava:
  3. Institut „dr Simo Milošević“ – AD Igalo (prodaja akcija i/ili dokapitalizacija);
  4. HG „Budvanska rivijera“ – AD Budva (prodaja akcija nakon restrukturiranja);
  5. HTP „Ulcinjska rivijera“ – AD Ulcinj (prodaja akcija i/ili dokapitalizacija i/ili valorizacija dijela imovine);
  6. „Institut za crnu metalurgiju“ – AD Nikšić (prodaja akcija i/ili dokapitalizacija nakon restrukturiranja);
  7. „Marina Bar“ – AD Bar (prodaja akcija); i
  8. „Castello Montenegro“ – AD Pljevlja (prodaja akcija).

III. Turistički lokaliteti ili privredna društva koji su Nacrtom plana privatizacije za 2017. godinu predviđeni za valorizaciju kroz javno privatno partnerstvo nastavkom sprovođenja tendera su:
  1. VTK „Mediteran“, opština Žabljak;
  2. Donja Arza, opština Herceg Novi;
  3. Turistički kompleks Ecolodge, Vranjina, opština Podgorica;
  4. Kolašin 1600, Bjelasica i Komovi, opština Kolašin; i
  5. Lokalitet „Buljarica“, opštine Bar i Budva.

IV. Nacrtom plana privatizacije za 2017. godinu je takođe predviđeno da nadležne tenderske komisije nastave redovne aktivnosti na analizi postojećeg stanja i na pripremi tenderske dokumentacije, u skladu sa procedurom izbora investitora za dugoročni zakup za valorizaciju sljedećih lokaliteta ili društava:
  1. Velika plaža, opština Ulcinj – turistička valorizacija kroz razvoj, izgradnju, finansiranje i upravljanje ekskluzivnim turističkim kompleksom i dugoročni zakup zemljišta na Velikoj plaži;
  2. Ada Bojana, opština Ulcinj – turistička valorizacija lokaliteta kroz razvoj, izgradnju, finansiranje i upravljanje ekskluzivnim turističkim kompleksom i dugoročni zakup ostrva Ada;
  3. Lokalitet koji se nalazi između Njivica i ušća Sutorine, opština Herceg Novi;
  4. Vojno-turistički kompleks „Bigovo-Trašte“, opština Kotor;
  5. Lokalitet u okviru Državne studije lokacije „Sektor16“ u Kotoru, predviđen za nautičko-turistički kompleks (NTC Marina Kotor), opština Kotor;
  6. Uvala Masline – „Utjeha“ za rt Odrač, opština Bar;
  7. Vojno-turistički kompleks „Ostrvo cvijeća“ i zemljište Prevlaka, opština Tivat;
  8. Kasarna „Gornji Klinci“, opština Herceg Novi;
  9. Skladište „Morinj“, opština Kotor;
  10. Skladište „Dobre vode“, opština Bar;
  11. Skladište „Kopita“, opština Kolašin;
  12. Motel Šas sa Vladimir ekonomijom, opština Ulcinj;
  13. Skijalište „Savin kuk“, opština Žabljak;
  14. Lokalitet „Kabala for“, opština Herceg Novi;
  15. Turistička valorizacija lokaliteta obuhvaćenih Prostornim planom posebne namjene „Bjelasica i Komovi“, Cmiljača, opština Bijelo Polje;
  16. Kraljičina plaža (Dubovica 1), opštine Bar i Budva; i
  17. Lokalitet „Dobra luka“, opština Herceg Novi.

V. Nacrtom plana je predviđeno da na osnovu predloga Države Crne Gore, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore na prodaju putem berze budu ponuđene akcije sljedećih društava:
  1. AD „Papir” – Podgorica;
  2. AD „Agrotransport“ – Podgorica;
  3. HTP „Berane” AD – Berane;
  4. AD „Dekor” – Rožaje;
  5. AD „Metal produkt” – Podgorica;
  6. AD „Montenegroturist“ – Budva;
  7. „Izgradnja“ AD – Kotor; i
  8. „Crnagoracoop“ AD – Danilovgrad.

Savjet je odlučio da predloži Vladi Crne Gore da usvoji Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2016. godinu, sa Izvještajem o sprovođenju plana privatizacije za 2016. godinu.