Savjet za privatizaciju razmatrao Predlog za zaključenje Aneksa II ugovora sa Konzorcijumom Northstara i Equest Capital Limited i privatizaciju EPCG

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je na sjednicama održanim 13. i 14. decembra, kojima je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković, razmotrio je Predlog za zaključenje Aneksa II Ugovora o dugoročnom zakupu zaključenog između Vlade Crne Gore i Konzorcijuma koji čine „Northstar“ d.o.o. Podgorica i „Equest Capital Limited“, Jersey, UK i predložio Vladi da utvrdi Aneks.
 
Ugovorom potpisanim 2009. godne i odobrenim u Skupštini Crne Gore Konzorcijum, koji se jedini prijavio na tender, zakupio je zemljište u opštini Herceg Novi gdje će graditi hotel prestižnog brenda Ritz-Carlton. Imajući u vidu da ugovorne strane nisu ispunile obaveze iz osnovnog ugovora, u cilju realizacije investicije, pokrenuta je proceduru za zaključenje Anexa II Ugovora. Aneksom se ne mijenjaju početni uslovi ustanovljeni tenderom već je izmijenjena dinamika ulaganja te se u prvoj fazi, koja traje pet godina, investira 80 miliona eura umjesto 141 milion koliko je bilo predviđeno osnovnim ugovorom s tim da ukupni iznos ostaje obveza investitrora kao i svi ostali uslovi propisani tenderom. Ugovorom je zakupac obavezan da u okviru rizorta prvo izgradi hotel.
 
Savjet je usvojio Informaciju o statusu privatizacije Elektroprivrede Crne Gore AD – Niksić u kojoj je navedeno da postupak djelimične privatizacije EPCG nije okončan jer izvršenjem „put opcije“, koju je kompanija A2A aktivirala u julu ove godine, ranije prodate akcije EPCG-a prelaze nazad u državno vlasništvo. Navedeno je i to da Ministarstvo ekonomije razmatra moguće opcije kojima bi se ubrzao izlazak A2A iz vlasničke strukture EPCG, na način koji neće nepotrebno dodatno opteretiti javne finansije.
 
S prethodnim u vezi, u toku su razgovori sa nekoliko potencijalnih investitora, odnosno finansijskih intitucija, koji ukazuju na mogućnost unaprjeđenja pozicije Države i stvaranje prostora za ponovno privlačenje stranih investicija u oblast energetike.
 
Savjet je zadužio Ministarstvo ekonomije da obezbijedi nabavku usluge pravnog savjetovanja države u tekućem postupku privatizacije EPCG.