Vlada Crne Gore

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte

Poslednje vijesti

 • 20. 05. 2015

  JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi prodaje i zakupa DIJELA LOKALITETA FABRIKE „GORNJI IBAR”- LOKACIJA 1, ROŽAJE, CRNA GORA

  JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi prodaje i zakupa DIJELA LOKALITETA FABRIKE „GORNJI IBAR”- LOKACIJA 1, ROŽAJE, CRNA GORA

 • 20. 05. 2015

  JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi prodaje DIJELA LOKALITETA FABRIKE „GORNJI IBAR”- LOKACIJA 2, ROŽAJE, CRNA GORA

  JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi prodaje DIJELA LOKALITETA FABRIKE „GORNJI IBAR”- LOKACIJA 2, ROŽAJE, CRNA GORA

 • 30. 04. 2015

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza, opština Herceg Novi

  Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta IZMJENU JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza, opština Herceg Novi 

   

   

 • 23. 04. 2015

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta  za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

 • 23. 04. 2015

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za  izdavanje u dugoročni zakup  zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

 • 22. 04. 2015

  Održana sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte: Podržan Predlog ugovora za prodaju i zakup kompleksa Hotela „Park“ u Bijeloj

  Na danas održanoj sjednici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade i Savjeta Milo Đukanović, razmatran je i  usvojen Izvještaj  Tenderske komisije o rezultatima javnog tendera za prodaju i zakup kompleksa hotela „Park“ u Bijeloj, sa predlogom Ugovora o kupoprodaji i Ugovora o zakupu.

  Iako je u prethodnom periodu više kompanija iskazalo zainteresovanost za taj projekat, u predviđenom roku, do 27. februara 2015. godine, jedinu ponudu na tender dostavila je kompanija Carine“ DOO, Podgorica.

   Nakon pregovora sa ponuđačem, usaglašen je Predlog ugovora o kupoprodaji i investiranju, u koji je uključena prodajna cijena od 2.250.000,00 € za kupovinu nepokretnosti sa pripadajućim zemljištem i obaveza ponuđača da realizuje ugovorom definisana investiciona ulaganja, kroz izgradnju potrebnog broja smještajnih jedinica, za koju će dobiti preporuku i Savjeta i Vlade, kako bi novoizgrađeni hotel dobio kategoriju na nivou od minimum 4*.

   Kad je riječ o realizaciji Investicionog programa, ponuđač se obavezao da u prvoj investicionoj godini investira minimum 500.000,00 EUR, a u drugoj i trećoj godini po 3.000.000,00 EUR, što predstavlja obaveznu minimalnu investiciju. Strane su se takođe sporazumjele da iznos investicionih sredstava bude proporcionalan broju dozvoljenih/ izgrađenih i planiranih smještajnih jedinica.

   Ponuđač je prihvatio i pravo prodavca da zadrži 100% iznosa kupoprodajne cijene u slučaju da prodavac raskine Ugovor zbog kršenja obaveze ponuđača da podnese uredni zahtjev za izdavanje dozvola za rušenje, izgradnju i adaptaciju i da realizuje investicioni program na način kako je to predviđeno Ugovorom. Ponuđač se takođe obavezao da ovjeri notarski zapis – Hipotekarnu izjavu u korist prodavca, kojim će se nakon upisa kupca kao vlasnika predmetne imovine, na istoj upisati i založno pravo – hipoteka prvog reda u korist prodavca, kao instrument obezbjeđenja za slučaj da nastupi raskid Ugovora krivicom ponuđača, čime prodavac stiče pravo povraćaja u svojinu predmetne imovine.

   Obaveza je prodavca da u potpunosti oslobodi kuću porodice Đurković sa pripadajućim zemljištem, koje koristi Regionalni centar za obuku ronilaca za podvodno razminiranje, u roku od 12 mjeseci, od datuma stupanja na snagu Ugovora o kupoprodaji i investiranju.

   Ugovor o zakupu parka na 30 godina, sastavni je dio ovog aranžmana i njime se garantuje puna zaštita i valorizacija i parka i budućeg hotela.

   Savjet je donio odluku o izmjeni Odbora za upravljane II Fazom projekta Socijalni karton – Integrisani informacioni sistem socijalnog staranja (IISSS), u kojem su novi članovi ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević i savjetnica predsjednika Vlade Valentina Radulović Šćepanović.

   Savjet je informisan o predlogu za restrukturiranje društava „Tara aerospace and defence products“ AD Mojkovac i  „Tara Precision Works“ AD Mojkovac putem spajanja, usvojio Informaciju  o realizaciji Ugovora o kupoprodaji akcija MMK Standard br. 02-7489 od 27.9.2007. godine, i razmotrio više drugih pitanja iz svoje nadležnosti.

   Na danas održanoj sjednici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade i Savjeta Milo Đukanović, razmatran je i  usvojen Izvještaj  Tenderske komisije o rezultatima javnog tendera za prodaju i zakup kompleksa hotela „Park“ u Bijeloj, sa predlogom Ugovora o kupoprodaji i Ugovora o zakupu.

  Iako je u prethodnom periodu više kompanija iskazalo zainteresovanost za taj projekat, u predviđenom roku, do 27. februara 2015. godine, jedinu ponudu na tender dostavila je kompanija Carine“ DOO, Podgorica.

   Nakon pregovora sa ponuđačem, usaglašen je Predlog ugovora o kupoprodaji i investiranju, u koji je uključena prodajna cijena od 2.250.000,00 € za kupovinu nepokretnosti sa pripadajućim zemljištem i obaveza ponuđača da realizuje ugovorom definisana investiciona ulaganja, kroz izgradnju potrebnog broja smještajnih jedinica, za koju će dobiti preporuku i Savjeta i Vlade, kako bi novoizgrađeni hotel dobio kategoriju na nivou od minimum 4*.

   Kad je riječ o realizaciji Investicionog programa, ponuđač se obavezao da u prvoj investicionoj godini investira minimum 500.000,00 EUR, a u drugoj i trećoj godini po 3.000.000,00 EUR, što predstavlja obaveznu minimalnu investiciju. Strane su se takođe sporazumjele da iznos investicionih sredstava bude proporcionalan broju dozvoljenih/ izgrađenih i planiranih smještajnih jedinica.

   Ponuđač je prihvatio i pravo prodavca da zadrži 100% iznosa kupoprodajne cijene u slučaju da prodavac raskine Ugovor zbog kršenja obaveze ponuđača da podnese uredni zahtjev za izdavanje dozvola za rušenje, izgradnju i adaptaciju i da realizuje investicioni program na način kako je to predviđeno Ugovorom. Ponuđač se takođe obavezao da ovjeri notarski zapis – Hipotekarnu izjavu u korist prodavca, kojim će se nakon upisa kupca kao vlasnika predmetne imovine, na istoj upisati i založno pravo – hipoteka prvog reda u korist prodavca, kao instrument obezbjeđenja za slučaj da nastupi raskid Ugovora krivicom ponuđača, čime prodavac stiče pravo povraćaja u svojinu predmetne imovine.

   Obaveza je prodavca da u potpunosti oslobodi kuću porodice Đurković sa pripadajućim zemljištem, koje koristi Regionalni centar za obuku ronilaca za podvodno razminiranje, u roku od 12 mjeseci, od datuma stupanja na snagu Ugovora o kupoprodaji i investiranju.

   Ugovor o zakupu parka na 30 godina, sastavni je dio ovog aranžmana i njime se garantuje puna zaštita i valorizacija i parka i budućeg hotela.

   Savjet je donio odluku o izmjeni Odbora za upravljane II Fazom projekta Socijalni karton – Integrisani informacioni sistem socijalnog staranja (IISSS), u kojem su novi članovi ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević i savjetnica predsjednika Vlade Valentina Radulović Šćepanović.

   Savjet je informisan o predlogu za restrukturiranje društava „Tara aerospace and defence products“ AD Mojkovac i  „Tara Precision Works“ AD Mojkovac putem spajanja, usvojio Informaciju  o realizaciji Ugovora o kupoprodaji akcija MMK Standard br. 02-7489 od 27.9.2007. godine, i razmotrio više drugih pitanja iz svoje nadležnosti.

   

 • 21. 04. 2015

  Dnevni red za 11.sjednicu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Dnevni red za 11.sjednicu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

 • 21. 04. 2015

  Jedanaesta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Jedanaesta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom predsjedava predsjednik Vlade i Savjeta Milo Đukanović, biće održana u srijedu 22. aprila 2015. godine.
   
  Sjednica će biti održana u zgradi Vlade (sala na IV spratu), u 14.00 sati.
   
  Nakon sjednice bice objavljeno saopštenje.
   
  Video-snimatelji i fotoreporteri mogu snimiti početak sjednice. Snimatelji moraju imati godišnje akreditacije uz lični identifikacioni dokument. Snimatelji koji nemaju godišnje akreditacije treba od Vladinog Biroa za odnose s javnošću da pravovremeno zatraže izdavanje dnevne akreditacije i to slanjem dopisa na memorandumu medija potpisanom od strane odgovornog lica na adresu elektronske pošte biro@gov.me ili telefaksom na broj +382 20 482 938.
 • 17. 04. 2015

  JAVNI POZIV za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji između Njivica i ušća Sutorine, Opština Herceg Novi

  Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta objavljuje JAVNI POZIV za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji između Njivica i ušća Sutorine, Opština Herceg Novi

 • 05. 03. 2015

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa „Mediteran“, Žabljak

  Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta objavljuje IZMJENU JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa „Mediteran“, Žabljak