Vlada Crne Gore

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte

Poslednje vijesti

 • 23. 04. 2015

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta  za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

 • 23. 04. 2015

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za  izdavanje u dugoročni zakup  zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

 • 22. 04. 2015

  Održana sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte: Podržan Predlog ugovora za prodaju i zakup kompleksa Hotela „Park“ u Bijeloj

  Na danas održanoj sjednici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade i Savjeta Milo Đukanović, razmatran je i  usvojen Izvještaj  Tenderske komisije o rezultatima javnog tendera za prodaju i zakup kompleksa hotela „Park“ u Bijeloj, sa predlogom Ugovora o kupoprodaji i Ugovora o zakupu.

  Iako je u prethodnom periodu više kompanija iskazalo zainteresovanost za taj projekat, u predviđenom roku, do 27. februara 2015. godine, jedinu ponudu na tender dostavila je kompanija Carine“ DOO, Podgorica.

   Nakon pregovora sa ponuđačem, usaglašen je Predlog ugovora o kupoprodaji i investiranju, u koji je uključena prodajna cijena od 2.250.000,00 € za kupovinu nepokretnosti sa pripadajućim zemljištem i obaveza ponuđača da realizuje ugovorom definisana investiciona ulaganja, kroz izgradnju potrebnog broja smještajnih jedinica, za koju će dobiti preporuku i Savjeta i Vlade, kako bi novoizgrađeni hotel dobio kategoriju na nivou od minimum 4*.

   Kad je riječ o realizaciji Investicionog programa, ponuđač se obavezao da u prvoj investicionoj godini investira minimum 500.000,00 EUR, a u drugoj i trećoj godini po 3.000.000,00 EUR, što predstavlja obaveznu minimalnu investiciju. Strane su se takođe sporazumjele da iznos investicionih sredstava bude proporcionalan broju dozvoljenih/ izgrađenih i planiranih smještajnih jedinica.

   Ponuđač je prihvatio i pravo prodavca da zadrži 100% iznosa kupoprodajne cijene u slučaju da prodavac raskine Ugovor zbog kršenja obaveze ponuđača da podnese uredni zahtjev za izdavanje dozvola za rušenje, izgradnju i adaptaciju i da realizuje investicioni program na način kako je to predviđeno Ugovorom. Ponuđač se takođe obavezao da ovjeri notarski zapis – Hipotekarnu izjavu u korist prodavca, kojim će se nakon upisa kupca kao vlasnika predmetne imovine, na istoj upisati i založno pravo – hipoteka prvog reda u korist prodavca, kao instrument obezbjeđenja za slučaj da nastupi raskid Ugovora krivicom ponuđača, čime prodavac stiče pravo povraćaja u svojinu predmetne imovine.

   Obaveza je prodavca da u potpunosti oslobodi kuću porodice Đurković sa pripadajućim zemljištem, koje koristi Regionalni centar za obuku ronilaca za podvodno razminiranje, u roku od 12 mjeseci, od datuma stupanja na snagu Ugovora o kupoprodaji i investiranju.

   Ugovor o zakupu parka na 30 godina, sastavni je dio ovog aranžmana i njime se garantuje puna zaštita i valorizacija i parka i budućeg hotela.

   Savjet je donio odluku o izmjeni Odbora za upravljane II Fazom projekta Socijalni karton – Integrisani informacioni sistem socijalnog staranja (IISSS), u kojem su novi članovi ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević i savjetnica predsjednika Vlade Valentina Radulović Šćepanović.

   Savjet je informisan o predlogu za restrukturiranje društava „Tara aerospace and defence products“ AD Mojkovac i  „Tara Precision Works“ AD Mojkovac putem spajanja, usvojio Informaciju  o realizaciji Ugovora o kupoprodaji akcija MMK Standard br. 02-7489 od 27.9.2007. godine, i razmotrio više drugih pitanja iz svoje nadležnosti.

   Na danas održanoj sjednici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade i Savjeta Milo Đukanović, razmatran je i  usvojen Izvještaj  Tenderske komisije o rezultatima javnog tendera za prodaju i zakup kompleksa hotela „Park“ u Bijeloj, sa predlogom Ugovora o kupoprodaji i Ugovora o zakupu.

  Iako je u prethodnom periodu više kompanija iskazalo zainteresovanost za taj projekat, u predviđenom roku, do 27. februara 2015. godine, jedinu ponudu na tender dostavila je kompanija Carine“ DOO, Podgorica.

   Nakon pregovora sa ponuđačem, usaglašen je Predlog ugovora o kupoprodaji i investiranju, u koji je uključena prodajna cijena od 2.250.000,00 € za kupovinu nepokretnosti sa pripadajućim zemljištem i obaveza ponuđača da realizuje ugovorom definisana investiciona ulaganja, kroz izgradnju potrebnog broja smještajnih jedinica, za koju će dobiti preporuku i Savjeta i Vlade, kako bi novoizgrađeni hotel dobio kategoriju na nivou od minimum 4*.

   Kad je riječ o realizaciji Investicionog programa, ponuđač se obavezao da u prvoj investicionoj godini investira minimum 500.000,00 EUR, a u drugoj i trećoj godini po 3.000.000,00 EUR, što predstavlja obaveznu minimalnu investiciju. Strane su se takođe sporazumjele da iznos investicionih sredstava bude proporcionalan broju dozvoljenih/ izgrađenih i planiranih smještajnih jedinica.

   Ponuđač je prihvatio i pravo prodavca da zadrži 100% iznosa kupoprodajne cijene u slučaju da prodavac raskine Ugovor zbog kršenja obaveze ponuđača da podnese uredni zahtjev za izdavanje dozvola za rušenje, izgradnju i adaptaciju i da realizuje investicioni program na način kako je to predviđeno Ugovorom. Ponuđač se takođe obavezao da ovjeri notarski zapis – Hipotekarnu izjavu u korist prodavca, kojim će se nakon upisa kupca kao vlasnika predmetne imovine, na istoj upisati i založno pravo – hipoteka prvog reda u korist prodavca, kao instrument obezbjeđenja za slučaj da nastupi raskid Ugovora krivicom ponuđača, čime prodavac stiče pravo povraćaja u svojinu predmetne imovine.

   Obaveza je prodavca da u potpunosti oslobodi kuću porodice Đurković sa pripadajućim zemljištem, koje koristi Regionalni centar za obuku ronilaca za podvodno razminiranje, u roku od 12 mjeseci, od datuma stupanja na snagu Ugovora o kupoprodaji i investiranju.

   Ugovor o zakupu parka na 30 godina, sastavni je dio ovog aranžmana i njime se garantuje puna zaštita i valorizacija i parka i budućeg hotela.

   Savjet je donio odluku o izmjeni Odbora za upravljane II Fazom projekta Socijalni karton – Integrisani informacioni sistem socijalnog staranja (IISSS), u kojem su novi članovi ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević i savjetnica predsjednika Vlade Valentina Radulović Šćepanović.

   Savjet je informisan o predlogu za restrukturiranje društava „Tara aerospace and defence products“ AD Mojkovac i  „Tara Precision Works“ AD Mojkovac putem spajanja, usvojio Informaciju  o realizaciji Ugovora o kupoprodaji akcija MMK Standard br. 02-7489 od 27.9.2007. godine, i razmotrio više drugih pitanja iz svoje nadležnosti.

   

 • 21. 04. 2015

  Dnevni red za 11.sjednicu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Dnevni red za 11.sjednicu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

 • 21. 04. 2015

  Jedanaesta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Jedanaesta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom predsjedava predsjednik Vlade i Savjeta Milo Đukanović, biće održana u srijedu 22. aprila 2015. godine.
   
  Sjednica će biti održana u zgradi Vlade (sala na IV spratu), u 14.00 sati.
   
  Nakon sjednice bice objavljeno saopštenje.
   
  Video-snimatelji i fotoreporteri mogu snimiti početak sjednice. Snimatelji moraju imati godišnje akreditacije uz lični identifikacioni dokument. Snimatelji koji nemaju godišnje akreditacije treba od Vladinog Biroa za odnose s javnošću da pravovremeno zatraže izdavanje dnevne akreditacije i to slanjem dopisa na memorandumu medija potpisanom od strane odgovornog lica na adresu elektronske pošte biro@gov.me ili telefaksom na broj +382 20 482 938.
 • 17. 04. 2015

  JAVNI POZIV za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji između Njivica i ušća Sutorine, Opština Herceg Novi

  Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta objavljuje JAVNI POZIV za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji između Njivica i ušća Sutorine, Opština Herceg Novi

 • 05. 03. 2015

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa „Mediteran“, Žabljak

  Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta objavljuje IZMJENU JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa „Mediteran“, Žabljak

 • 04. 03. 2015

  Tenderska komisija za privatizaciju: Potpisan Ugovor o prodaji udjela Vlade Crne Gore u Montenegro Defence Industry

  Danas je u Podgorici potpisan Ugovor o prodaji udjela Vlade Crne Gore u D.O.O. “Montenegro Defence Industry“, sa predstavnicima konzorcijuma kompanija „A.T.L. – Atlantic Technologies“ Ltd iz Izraela i „CPR-Impex“ iz Republike Srbije.

  Ugovorena prodajna cijena je 680.000 Eur, uz obavezu Konzorcijuma da u razvoj novih proizvoda, objekte i trajna obrtna sredstva, do kraja 2015. godine, uloži dodatnih 400.000 Eur.

  Pored toga, Konzorcijum se obavezao da sprovede izuzetno povoljan socijalni program i obezbijedi benefite zaposlenim koji obuhvataju sledeće:

  1. Zadržavanje svih zaposlenih za period od najmanje 3 godine uz poštovanje Kolektivnog ugovora.

  2. Povećanje prosječne zarade u 2015. godini najmanje 20%, kao i dalje u zavisnosti od rezultata poslovanja.

  3. Isplatu bonusa zaposlenima za ostvarenje profita iznad planiranog poslovnom politikom Društva.

  4. Učešće menadžmenta u upravljanju Društvom i u raspodjeli profita do iznosa od 60% od ostvarenog profita.

  5. Prodaju 60% udjela u Društvu zaposlenima, po istoj cijeni po kojoj je kupljen udio Vlade Crne Gore.

  Konzorcijum planira da značajno poveća izvoz sredstava naoružanja i vojne opreme proizvedenih u Crnoj Gori i, uz ulaganje u nove proizvodne kapacitete, značajno poveća učešće „Montenegro Defence Industry“ na svjetskom tržištu.

  Tenderska komisija za privatizaciju • 03. 03. 2015

  Održan sastanak Tenderske komisije i predstavnika opštine Herceg Novi: Pojašnjena većina otvorenih pitanja u vezi privatizacije Instituta „Dr Simo Milošević“

  Predstavnici Tenderske komisije za privatizaciju i Opštine Herceg Novi održali su danas sastanak na kojem su razmatrana sva otvorena pitanja i dileme koje su se pojavile u javnosti u vezi postupka privatizacije Instituta „Dr Simo Milošević“ Igalo. Na sjednici je dato pojašnjenje za većinu otvorenih pitanja, dok će za preostala pitanja Tenderska komisija u pisanom obliku dostaviti dokumentaciju i objašnjenja.
  Iz Tenderske komisije ističu da je usaglašen stav o organizovanju javne prezentacije, na kojoj će investitor predstaviti sebe, kao i investicioni i socijalni program vezan za Institut „Dr Simo Milošević.
  Takođe je dogovoreno da eventualna dodatna pitanja budu razmatrana u kontinuiranoj neposrednoj komunikaciji.
  Tenderska komisija za privatizaciju
 • 27. 02. 2015

  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Tenderske komisije za privatizciju:Otvaranje ponude koja je dostavljena na javnom tenderu za prodaju i zakup kompleksa hotela „Park“, Bijela – Herceg Novi, od strane kompanije „Carine“ DOO, Podgorica

  Na sjednici Tenderske komisije za privatizaciju koja je održana danas, u prisustvu predstavnika ponuđača, izvršeno je otvaranje ponude koja je dostavljena na javnom tenderu za prodaju i zakup kompleksa hotela „Park“, Bijela – Herceg Novi, od strane kompanije „Carine“ DOO, Podgorica.

  Prema obavezujućoj ponudi, ponuđena ukupna cijena za kupovinu hotela je 2.250.000 eura, dok cijena zakupnine parka na vremenski period od trideset godina (30) iznosi 55.836 eura. Investitor je u obavezi da uz uplatu pune kupopordajne cijene, uplati desetogodišnju zakupninu za korišćenje parka.

  Investitor je predvidio rušenje hotela uz izgradnju novog objekta na istoj lokaciji kategorije od najmanje 4* sa 220 soba sa rekreativno zdravstvenim sadržajima. Vrijednost planiranih investicija iznosi 15 miliona eura a rok za završetak investicije je 3 godine, dok će u navedenom periodu u stalni radni odnos biti primljeno 70 radnika.

  Komisija će u skladu sa definisanom procedurom, u prvoj fazi evaluacije ponude, izvršiti ocjenu formalne ispravnosti, kvalifikovanost ponuđača i ispunjenost zahtijevanih uslova utvrđenih u javnom pozivu i tenderskim pravilima.