Poslednje vijesti

 • 16. 10. 2018

  JAVNI POZIV za učešće na javnom tenderu radi prodaje 56,4806% kapitala izraženog kroz 215.954 akcije kompanije INSTITUT ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I REUMATOLOGIJU DR SIMO MILOŠEVIĆ AD IGALO

  JAVNI POZIV za učešće na javnom tenderu radi prodaje 56,4806% kapitala izraženog kroz 215.954 akcije kompanije  INSTITUT ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I REUMATOLOGIJU DR SIMO MILOŠEVIĆ AD IGALO

 • 12. 09. 2018

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte naložio nastavak pregovora o dugoročnom zakupu turističkog kompleksa „Mediteran“ Žabljak

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je, na danas održanoj 13. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, premijer Duško Marković, razmotrio Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu međunarodnog javnog tendera za izdavanje u dugoročni zakup vojno-turističkog kompleksa „Mediteran” Žabljak i naložio Tenderskoj komisiji da nastavi pregovore.
   
  Tender za turističku valorizaciju lokaliteta bivše vojno-tustičkog kompleksa „Mediteran”, Žabljak raspisan je 5. decembra 2013. godine, ali su rokovi za podnošenje ponuda više puta produžavani usljed nedostatka značajnog interesovanja investitora.
   
  Na javni poziv objavljen 13. septembra 2017. godine javio se konzorcijum koji čine „CG SKI doo“ Žabljak i „Baltic International Tradinga“ iz Talina, Estonija sa ponudom zakupa na 30 godina i izgradnjom hotelskog rizorta kategodine pet zvjezdica pri čemu je vrijednost ukupne investicije 5,4 miliona eura.
   
  Savjet je razmotrio Zahtjev društva HG „Budvanska rivijera AD – Budva za davanje saglasnosti na Aneks br. 2. Ugovora o zajedničkom ulaganju (zajedničkom građenju) zaključenim sa kompanijom „Euromix trade“ d.o.o – Budva, koji je dostavilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
   
  Data je saglasnost na Aneks kojim se dopunjuju odredbe Ugovora vezane za završetak radova na objektu „A“ Hotelskog kompleksa „Crystal Riviera“ tako što je rok za završetak radova pomjeren na 25. decembar 2018. godine.
   
  Na sjednici je razmotren Izvještaj o rezultatima pregovora za izbor pravnog i finansijskog savjetnika Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta po kriterijumima iz pozivnog pisma za izbor pravnog i finansijskog savjetnika, sa Odlukom o izboru pravnog i finansijskog savjetnika Tenderske komisije i Predlogom ugovora o pružanju usluga pravnog i finansijskog savjetnika Tenderske komisije.
   
  Savjet je prihvatio Ugovor o pružanju usluga pravnog i finansijskog savjetnika Tenderske komisije i ovlastio predsjednika Tenderske komisije za valorizaiju turističkih lokaliteta Pavla Radulovića da u ime Savjeta potpiše sa kompanijom „Deloitte doo“, Beograd, Republika Srbija, Ugovor o pružanju usluga pravnog i finansijskog savjetnika Tenderske komisije za valorizaiju turističkih lokaliteta sa kompanijom.

   
 • 11. 09. 2018

  U srijedu Trinaesta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Trinaesta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom predsjedava predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković, zakazana je za srijedu, 12. septembra 2018. godine sa početkom u 10:00 sati.
   
  Nakon sjednice će biti objavljeno saopštenje za javnost.
   
  Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore obezbijediće medijima fotografije i video snimak kadrova sjednice.
 • 20. 07. 2018

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte jednoglasno podržao projekat Kolašin 1600

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je, na danas održanoj 12. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, premijer Duško Marković, razmotrio i jednoglasno predložio Vladi da usvoji Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu međunarodnog Javnog tendera za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600”, sa Predlogom odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“ i Predlogom ugovora o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“.
   
  Predmet devedesetogodišnjeg zakupa je zemljište površine 271.990,00 m² po fiksnoj zakupnini od 0,10 €/m² i varijabilnoj zakupnini od 0,10 odsto od neto stvarne dobiti pri čemu se obje zakupnine obračunavaju na godišnjem nivou uz klauzulu da se plaća unaprijed za deset godina.
   
  Sastavni dio Ugovora čini i Investicioni program predstavljen u četiri klastera od više od 50 miliona eura, od čega je predviđeno ulaganje od 12,8 miliona u prvom klasteru odnosno za prve četiri godine.
   
  Prostornim planom posebne namjene Bjelasica i Komovi i Detaljnom razradom lokaliteta Kolašin 1600 ova lokacija je prepoznata kao okosnica razvoja zimskog turizma u Sjevernom regionu Crne Gore sa još sedam zimskih centara: Žarski, Cmiljača, Torine, Kolašin 1450, Jelovica sa golf naseljem, Komovi i Eco adventure park Komovi.
   
  Savjet je, na zahtjev Ministarstva ekonomije, predložio Vladi da donese Odluku o dopunama Odluke o planu privatizacije za 2018. godinu. Predloženo je da u Plan privatizacije za 2018. godinu bude uvrštena i privatizacija, akcionarskog društva Castelo Montenegro AD – Pljevlja u kojem je Država vlasnik 86,8123 odsto akcijskog kapitala, a za čiju je kupovinu zaainteresovanost iskazala njemačka kompanija Kohler Verpackungstechnik.
   
  Razmatrajući Informaciju Komisije za imovinska pitanja da se na osnovu zahtjeva stranaka Intours D.O.O Podgorica za promjenu upisa iz prava korišćenja u pravo svojine na nepokretnsti iz Lista nepokretnosti broj 7459 KO Podgorica, kat.parcela broj 2049/14, odnosno za dostavljanje dokaza da li su privredna društva AD Margo Market, AD Trgokop, AD Dinamik Trade, AD Volumen Trade i AD Ritam Trade, isplatili adekvatnu tržišnu naknadu u postupku privatizacije za predmetno zemljište, Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je zaključio da se zbog nepotpune dokumentacije nijesu stekli uslovi za davanje traženog mišljenja.
   
  Na osnovu zahtjeva DOO Eko meso iz Bijelog Polja Savjet je dao Mišljenje da su se stekli uslovi za pretvaranje prava korisienja korišćenja u pravo svojine za katastarske parcele broj 9/1 11/1 i 11/3 ukupne površine 35.405 m² iz Lista nepokretnosti broj 3215 Ko Bijelo Polje.
   
  Savjet je razmatrajući Zahtjev društva Vektra Boka AD – Herceg Novi za davanje saglasnosti za prodaju hotela Plaža, Igalo, Tamaris i stari hotel Boka donio Zaključak o obrazovanju radne grupe koja će izvjestiti Savjet o svim relevantnim pitanjima iz Zahtjeva.
   
  Na predlog člana Savjeta Srđe Kekovića donio Zaključak da Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravlja za narednu sjednicu pripreme cjelovitu informaciju o statusu bolnice u Meljinama.
   
  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je razmotrio Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte sa Izvještajem o realizaciji Plana privatizaciju za period 1. janurra do 30. juna 2018. godine. U Izvještaju se navodi, među ostalim, da je Savjet u izvještajnom periodu održao pet sjednica, da je donio Plan privatizacije za 2018. godinu i da je postupio po 37 zahtjeva za slobodan pristup informacijama, što uz činjenicu da je u prethodnoj godini podnijeta 156 zahtjeva potvrđuje unapređenje transparentnosti rada Savjeta.

   
 • 19. 07. 2018

  U petak Dvanaesta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Dvanaesta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom predsjedava predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković, zakazana je za petak, 20. jula sa početkom u 14:00 sati.
   
  Nakon sjednice će biti objavljeno saopštenje za javnost.
   
   
  Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore obezbijediće medijima fotografije i video snimak kadrova sjednice.
   
 • 26. 04. 2018

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte usvojio Informaciju o javnoj ponudi za preuzimanje akcija RUP-a objavljenoj od strane EPCG

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je, na danas održanoj 11. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, premijer Duško Marković, razmotrio i usvojio Informaciju o javnoj ponudi za preuzimanje akcija Rudnika uglja Pljevlja a.d. objavljenoj od strane Elektroprivrede Crne Gore a.d. Nikšić i preporučio Vladi da prihvati javnu ponudu Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) za preuzimanje 31,1117% kapitala Rudnika uglja Pljevlja (RUP) koje su u državnom vlasništvu.
   
  Rok za prihvatanje ponude je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 4. maja 2018, godine u 16:00.
   
  Tokom diskusije ukazano je na činjenicu da je u vlasništvu Crne Gore 31,1117 odsto akcija RUP-a i 57,015 odsto akcija u EPCG, koja je ujedno i najveći kupac uglja proizvedenog u RUP-u sa učešćem koje ne pada ispod 90 odsto te da vertikalna integracija procesa proizvodnje predstavlja optimalno rješenje. U materijalu koji je Savjet razmotrio navodi se da je nezavisni procjenitelj Deloitte d.o.o. Beograd izvršio procjenu fer i investicione vrijednosti RUP-a te da je u skladu sa definicijom iz Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 13 (MSFI 13). Fer vrijednost akcije, kao cijena koja bi bila dobijena za prodaju imovine, plaćena za prenos obaveze u redovnoj transakciji između učesnika na tržištu na datum odmjeravanja, iznosila je, prema Izvještaju, na dan 31. decembra 2017. godine 6,40 eura. Investiciona vrijednost akcije, bazirana na potencijalnim poslovnim uštedama u poslovanju, prema Izvještaju, na isti dan je prema Izvještaju 6,90 eura.
   
  Cijena akcija po kojoj se sprovodi postupak preuzimanja iznosi 6,40 eura po akciji i utvrdena je u skladu sa Članom 17, stav 4 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, Elaboratom o procjeni fer vrijednosti akcija Rudnika uglja AD Pljevlja, koji je takođe sačinio Deloitte d.o.o Beograd.
   
  Javna ponuda sadrži i prag uspješnosti od 51 odsto što znači da se dobrovoljna javna ponuda smatra uspješnom ukoliko EPCG stekne najmanje 2.582.866 akcija ili 51 odsto ukupnog broja akcija RUP-a sa pravom glasa. U suprotnom, navedeno je u materijalu koji je Savjet usvojio, EPCG neće steći akcije RUP-a prijavljene u postupku dobrovoljne javne ponude za preuzimanje.
   
 • 25. 04. 2018

  U četvrtak Jedanaesta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Jedanaesta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom predsjedava predsjednik Savjeta, premijer Duško Marković, zakazana je za četvrtak, 26. aprila sa početkom u 09:00.

  Nakon sjednice će biti objavljeno saopštenje za javnost.

  Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore obezbijediće medijima fotografije i video snimak kadrova sjednice.

 • 28. 02. 2018

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte utvrdio Predlog odluke o planu privatizacije za 2018.

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, utvrdio je danas, na X sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković, Predlog odluke o planu privatizacije za 2018. godinu i uputio ga Vladi na usvajanje.
  Predlogom Odluke o planu privatizacije za 2018. godinu utvrđeni su ciljevi privatizacije, način i bliži uslovi i rokove za njihovo izvršenje; metode privatizacije; spisak privrednih društva sa brojem i vlasničkom strukturom akcija koji su predloženi za privatizaciju; spisak lokaliteta predloženih za turističku valorizaciju i socijalni aspekt privatizacije.
  U obrazloženju Predloga odluke navedeno je da su osnovni ciljevi crnogorske ekonomske politike veći privredni rast, obezbjeđivanje novih radnih mjesta i zapošljavanje, povećavanje investicija i izvoza i stvaranje osnova za veća primanja i rast životnog standarda stanovništva uz povećanje konkurentnosti crnogorske privrede. „U tom kontekstu, osnovni cilj privatizacije predstavlja povećanje konkurentnosti i efikasnosti funkcionisanja društava, podsticanje stranih ulaganja i preduzetništva u svim oblastima, povećanje zaposlenosti i poboljšanje životnog standarda“ – navedeno je, među ostalim, u Predlogu odluke.
  Na sjednici je rečeno da ovogodišnji predlog sadrži suženu listu koja podrazumijeva samo subjekte koje su u potpunosti ili u najvećem dijelu formalno uređene odnosno u kojima ne postoje nikakvi sudski sporovi niti neriješena pitanja restitucije Kao i lokalitete i društva za koje postoji interesovanje investitora.
  Dokumentom je predviđeno:
   
  I. Početak pripreme i sprovođenja javnih tendera za privatizaciju privrednih društava:
  1. Institut „dr Simo Milošević“ AD – Igalo (prodaja akcija i/ili dokapitalizacija)
  Predmet tendera je 56,4806% akcijskog kapitala Društva, uz obavezu društva da realizuje investicioni program i/ili dokapitalizacija; i
  2. HG „Budvanska rivijera“ AD Budva (prodaja akcija nakon restrukturiranja)
  Predmet Tendera je prodaja 58,7334% akcijskog kapitala.
   
  II. Valorizacija turističkih lokalniteta ili privrednih društava kroz javno privatno partnerstvo:
  3. VTK „Mediteran“, opština Žabljak;
  4. Kolašin 1600, opština Kolašin;
  5. Ada Bojana, opština Ulcinj – turistička valorizacija lokaliteta kroz razvoj, izgradnju, finansiranje i upravljanje ekskluzivnim turističkim kompleksom i dugoročni zakup ostrva Ada;
  6. Uvala Masline – Bušat za rt Odrač, opština Bar;
  7. Lokalitet koji se nalazi između Njivica i ušća Sutorine, opština Herceg Novi;
  8. Lokalitet „Donja Arza“, Herceg Novi;
  9. Lokalitet „Kabala for“, opština Herceg Novi;
  10. Projekat turističke valorizacije lokacije „Mrkovi – Bijela Stijena“, Luštica, opština Herceg Novi;
  11. Projekat Turistički kompleks Ecolodge Lovćen, Nacionalni park Lovćen, Cetinje;
  12. Skijalište „Savin kuk”, opština Žabljak; i
  13. Turistička valorizacija lokaliteta obuhvaćenih Prostornim planom posebne namjene „Bjelasica i Komovi” – Cmiljača i Žarski, opštine Mojkovac i Bijelo Polje.
  III. Na osnovu predloga Vlade Crne Gore, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore na prodaju putem berze ponudiće se akcije sljedećih društava:
  14. AD Papir – Podgorica; prodaja 23,9865% akcijskog kapitala;
  15. AD „Agrotransport“ – Podgorica; prodaja 52,4139% akcijskog kapitala;
  16. HTP „Berane” AD – Berane; prodaja 15,3544% akcijskog kapitala;
  17. AD „Dekor” – Rožaje; prodaja 22,5948% akcijskog kapitala;
  18. AD „Metal produkt” – Podgorica; prodaja 8,3724% akcijskog kapitala;
  19. AD „Montenegroturist” – Budva; prodaja 29,6706% akcijskog kapitala; i
  20. „Crnagoracoop“ AD – Danilovgrad; prodaja 10,6294% akcijskog kapitala.
  Član Savjeta Srđa Keković izdvojio je mišljenje u vezi sa predloženom privatizacijom Instituta „dr Simo Milošević“ i HG „Budvanska rivijera“.
  Razmotreni su upućeni Vladi na usvajanje Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2017. godinu, sa Izvještajem o sprovođenju Plana privatizacije za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji zaključaka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2017. godinu.
  Savjet je razmotrio i uputio Vladi na usvajanje Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o zakupu i izgradnji, koji se odnosi na „Luštica Development“ AD Tivat, Opština Tivat – projekat Luštica Bay za period 2016 – 2017. godina, koji je dostavilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma. U dokumentu pripremljenom u skladu sa obavezom izvještavanja Skupštine Crne Gore, navedeno je da je ukupan iznos investicionih i drugih troškova od 2010. godine do 31. decembra 2017. godine, prema informacijama dobijenim od Luštice Development AD Tivat, iznosio 133.708.465 eura, od čega je u 2016. godini utrošeno 20.220.543 eura, dok je u 2017. godini utrošeno 40.612.695 eura. U Izvještaju se navodi da su na realizaciji projekta, na poslovima upravljanja projektom zaposlena 53 lica, od kojih je 62% iz Crne Gore, da je na gradilištu za vrijeme izvođenja radova povremeno angažovano u prosjeku dnevno oko 529 radnika uglavnom iz Crne Gore kao i da su lokalni stanovnici iz Radovića angažovani su za zanatske radove. U Izvještaju stoji da je kompanija započela proces oglašavanja radnih mjesta za potrebe hotela Chedi i marine u kompleksu Luštica Bay i da se očekuje se otvaranje ukupno oko 250 novih radnih mjesta.
  Razmotrena je Informacija o aktivnostima na realizaciji ugovorne obaveze imenovanja nezavisnog revizora – „Kontrolora”, u skladu sa Ugovorom o zakupu Kompleksa HTP Ulcinjska rivijera, Ulcinj i Vladi predloženo da ovlasti ministra održivog razvoja i turizma Pavla Radulovića da u ime Vlade Crne Gore, kao Zakupodavca, potpiše Pismo o angažovanju kompanije PricewaterhouseCoopers sa Ugovorom o obavljanju usluga Kontrolora investicije.
  Savjet je donio: Odluku o imenovanju Tenderske komisije za privatizaciju na čijem je čelu ministarka ekonomije Dragica Sekulić, Odluku o imenovanju Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta čiji je predsjednik ministar održivog razvoja i turizna Pavle Radulović i Odluku o imenovanju Komisije za imovinska pitanja kojom predsjedava zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Dragana Đuranović.
   
 • 27. 02. 2018

  U srijedu deseta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Deseta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom predsjedava predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković, zakazana je za srijedu, 28. februar 2018. godine sa počletkom u 10:00.
   
  Nakon sjednice će biti objavljeno saopštenje za javnost.
   
  Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore obezbijediće medijima fotografije i video snimak kadrova sjednice.
 • 27. 12. 2017

  Održana IX sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte održao je u srijedu, 27. decembra 2017, devetu sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković.
  Razmotren je Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica, opština Herceg Novi, za period 1.12.2016. – 15.12.2017. godine, koji su dostavili Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Sekretarijat za razvojne projekte.

  U Izvještaju podnijetom u skladu sa obavezom Sekretarijata za razvojne projekte da jednom godišnje izvještava Savjet o projektu da je Savjet na sjednicama održanim 13. i 14. decembra 2017. godine razmotrio i predložio Vladi Crne Gore da utvrdi drugi aneks Ugovora što je Vlada učinila na 54. sjednici održanoj 14. decembra 2017, da bi nakon toga, nedjelju dana kasnije, aneks odobren i u Odboru za ekonomiju finansije i budžet Skupštine Crne Gore.
  Savjet je razmotrio Informaciju o statusu realizacije investicionog Ugovora za prodaju 74,9749% akcijskog kapitala društva ,,Jadran Perast“ AD i predložio Vladi da Informaciju usvoji.
  U Informaciji je navedeno da je investitor kompanija „Imobilia“ doo dobio na Idejno rješenje pozitivna mišljenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Glavnog državnog arhitekte i da je predao zahtjeve za sve neophodne saglasnosti. Investiror je informisao da su radovi na adaptaciji u palati Smekja u toku, kao i radovi na rekonstrukciji ostalih objekata za koje su potpisani ugovori o izvođenju građevinskih radova, postavljanju kamena na izgradnji i montiranju uzornih soba za Palatu Smekja i ostale objekte hotela.
  Razmotren je Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o davanju u dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom “Mamula” Herceg Novi za 2017. godinu.
  U Izvještaju stoji da je Zakupac dana 28.06.2017. godine isplatio fiksnu zakupninu za prvu godinu zakupa u iznosu od 47.772 eura i da je po podacima dostavljenim od strane investitora na realizaciji projekta utrošeno 543.000 eura i to, imajući u vidu da je projekat još uvijek u fazi planiranja, uglavnim za izradu projekata, nabavku opreme, pripremne radove i plate zaposlenima, kao i angažovanje domaćih i stranih konsultanata. Savjet je informisan da su na projektu otpočeli pripremni radovi većeg obima.
   
  Savjet je razmotrio i Izvještaj o kontroli poštovanja obaveza iz Ugovora o prodaji 50,7532% kapitala Hemijske industrija POLIEX AD Berane u okviru koje je i pozitivan Izvještaj revizora o poslovanju.
  Razmotrena je Usmena Informacija člana Savjeta Srđe Kekovića o krivičnoj prijavi koju je protiv članova prethodnog saziva Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte podnijela Sindikalna organizacija „Port of Adria“ Bar (Kontenjerski terminali i generalni tereti).