Vlada Crne Gore

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte

Poslednje vijesti

 • 05. 03. 2015

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa „Mediteran“, Žabljak

  Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta objavljuje IZMJENU JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa „Mediteran“, Žabljak

 • 04. 03. 2015

  Tenderska komisija za privatizaciju: Potpisan Ugovor o prodaji udjela Vlade Crne Gore u Montenegro Defence Industry

  Danas je u Podgorici potpisan Ugovor o prodaji udjela Vlade Crne Gore u D.O.O. “Montenegro Defence Industry“, sa predstavnicima konzorcijuma kompanija „A.T.L. – Atlantic Technologies“ Ltd iz Izraela i „CPR-Impex“ iz Republike Srbije.

  Ugovorena prodajna cijena je 680.000 Eur, uz obavezu Konzorcijuma da u razvoj novih proizvoda, objekte i trajna obrtna sredstva, do kraja 2015. godine, uloži dodatnih 400.000 Eur.

  Pored toga, Konzorcijum se obavezao da sprovede izuzetno povoljan socijalni program i obezbijedi benefite zaposlenim koji obuhvataju sledeće:

  1. Zadržavanje svih zaposlenih za period od najmanje 3 godine uz poštovanje Kolektivnog ugovora.

  2. Povećanje prosječne zarade u 2015. godini najmanje 20%, kao i dalje u zavisnosti od rezultata poslovanja.

  3. Isplatu bonusa zaposlenima za ostvarenje profita iznad planiranog poslovnom politikom Društva.

  4. Učešće menadžmenta u upravljanju Društvom i u raspodjeli profita do iznosa od 60% od ostvarenog profita.

  5. Prodaju 60% udjela u Društvu zaposlenima, po istoj cijeni po kojoj je kupljen udio Vlade Crne Gore.

  Konzorcijum planira da značajno poveća izvoz sredstava naoružanja i vojne opreme proizvedenih u Crnoj Gori i, uz ulaganje u nove proizvodne kapacitete, značajno poveća učešće „Montenegro Defence Industry“ na svjetskom tržištu.

  Tenderska komisija za privatizaciju • 03. 03. 2015

  Održan sastanak Tenderske komisije i predstavnika opštine Herceg Novi: Pojašnjena većina otvorenih pitanja u vezi privatizacije Instituta „Dr Simo Milošević“

  Predstavnici Tenderske komisije za privatizaciju i Opštine Herceg Novi održali su danas sastanak na kojem su razmatrana sva otvorena pitanja i dileme koje su se pojavile u javnosti u vezi postupka privatizacije Instituta „Dr Simo Milošević“ Igalo. Na sjednici je dato pojašnjenje za većinu otvorenih pitanja, dok će za preostala pitanja Tenderska komisija u pisanom obliku dostaviti dokumentaciju i objašnjenja.
  Iz Tenderske komisije ističu da je usaglašen stav o organizovanju javne prezentacije, na kojoj će investitor predstaviti sebe, kao i investicioni i socijalni program vezan za Institut „Dr Simo Milošević.
  Takođe je dogovoreno da eventualna dodatna pitanja budu razmatrana u kontinuiranoj neposrednoj komunikaciji.
  Tenderska komisija za privatizaciju
 • 27. 02. 2015

  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Tenderske komisije za privatizciju:Otvaranje ponude koja je dostavljena na javnom tenderu za prodaju i zakup kompleksa hotela „Park“, Bijela – Herceg Novi, od strane kompanije „Carine“ DOO, Podgorica

  Na sjednici Tenderske komisije za privatizaciju koja je održana danas, u prisustvu predstavnika ponuđača, izvršeno je otvaranje ponude koja je dostavljena na javnom tenderu za prodaju i zakup kompleksa hotela „Park“, Bijela – Herceg Novi, od strane kompanije „Carine“ DOO, Podgorica.

  Prema obavezujućoj ponudi, ponuđena ukupna cijena za kupovinu hotela je 2.250.000 eura, dok cijena zakupnine parka na vremenski period od trideset godina (30) iznosi 55.836 eura. Investitor je u obavezi da uz uplatu pune kupopordajne cijene, uplati desetogodišnju zakupninu za korišćenje parka.

  Investitor je predvidio rušenje hotela uz izgradnju novog objekta na istoj lokaciji kategorije od najmanje 4* sa 220 soba sa rekreativno zdravstvenim sadržajima. Vrijednost planiranih investicija iznosi 15 miliona eura a rok za završetak investicije je 3 godine, dok će u navedenom periodu u stalni radni odnos biti primljeno 70 radnika.

  Komisija će u skladu sa definisanom procedurom, u prvoj fazi evaluacije ponude, izvršiti ocjenu formalne ispravnosti, kvalifikovanost ponuđača i ispunjenost zahtijevanih uslova utvrđenih u javnom pozivu i tenderskim pravilima.

 • 17. 02. 2015

  Saopštenje za javnost Tenderske komisije za privatizaciju:Potpisan Ugovor o kupoprodaji 50,7532% akcijskog kapitala privrednog društva Hemijska industrija „Poliex“ A.D. – Berane, između Vlade Crne Gore, u svojstvu Prodavca i Konzorcijuma „Prva Iskra-Namenska” Barič, Republika Srbija i Vujisić Slavko, iz Podgorice, u svojstvu Kupca akcija

  Nakon uspješno sprovedene tenderske procedure, danas je potpisan Ugovor o kupoprodaji 50,7532% akcijskog kapitala privrednog društva Hemijska industrija „Poliex“ A.D. – Berane, između  Vlade Crne Gore,  u svojstvu Prodavca i Konzorcijuma „Prva Iskra-Namenska” Barič, Republika Srbija i Vujisić Slavko, iz Podgorice, u svojstvu Kupca akcija. 

   Kompanija „Prva Iskra-Namenska” Barič je jedna od šest državnih kompanija u Srbiji koja se bavi proizvodnjom eksploziva i jedna je od snabdjevača Ministarstva odbrane Republike Srbije a svoje proizvode, direktno ili indirektno, izvozi i na strana tržišta. Takođe, aktvinosti kompanije uključuju i siguran i legalan transport, skladištenje i distribuciju opasnih materija. Za potrebe ovog tendera, kompanija je sklopila Ugovor o konzorcijumu sa Slavkom Vujisićem, izvršnim direktorom Hemijske industrije „Poliex“ A.D. – Berane.  

   Prema odredbama Ugovora o kupoprodaji ackija, Kupac akcija će platiti kupoprodajnu cijenu u iznosu od  138,5 hiljada eura i realizovati investiciona ulaganja  u adaptaciju i rekonstrukciju postojećih objekata i infrastrukture i proizvodni proces u AD „Poliex“ u iznosu od 500 hiljada eura. Kupac planira da poveća obim poslovanja, zadrži kvalitet proizvoda na visokom nivou kao i da usvoji nove proizvode sa kojima AD „Poliex“ može biti konkurentan na svjetskom tržištu. Konzorcijum će obezbijediti i tzv. nenovčana ulaganja u smislu uspostavljanja vlasništva nad khow-kow za kompletne tehniloške postupke proizvodnje EGK, Amonijum perhlorata, Metanskih eksploziva i proizvodnju Biodizela.

   U naredne 3 (tri) godine, Kupac će zadržati postojeći broj od 42 zaposlena koji se nalaze u stalnom radnom odnosu i obezbjediti zapošljavanje novih 10 radnika u stalni radni odnos u 2015. godini. Takođe, Konzorcijum je preuzeo obavezu za poštovanje primjenjivog Kolektivnog Ugovora i da neće tražiti njegovu izmjenu u periodu od naredne 3 godine od preuzimanja. Takođe Konzorcijum je iskazao namjeru da nastavi praksu angažovanja radnika na određeno vrijeme, shodno potrebama kompanije, na način kako je to predviđeno primjenjivim Kolektivnim Ugovorom i internim aktima Društva iz domena radnih odnosa.

  Nakon uspješno sprovedene tenderske procedure, danas je potpisan Ugovor o kupoprodaji 50,7532% akcijskog kapitala privrednog društva Hemijska industrija „Poliex“ A.D. – Berane, između  Vlade Crne Gore,  u svojstvu Prodavca i Konzorcijuma „Prva Iskra-Namenska” Barič, Republika Srbija i Vujisić Slavko, iz Podgorice, u svojstvu Kupca akcija. 

   Kompanija „Prva Iskra-Namenska” Barič je jedna od šest državnih kompanija u Srbiji koja se bavi proizvodnjom eksploziva i jedna je od snabdjevača Ministarstva odbrane Republike Srbije a svoje proizvode, direktno ili indirektno, izvozi i na strana tržišta. Takođe, aktvinosti kompanije uključuju i siguran i legalan transport, skladištenje i distribuciju opasnih materija. Za potrebe ovog tendera, kompanija je sklopila Ugovor o konzorcijumu sa Slavkom Vujisićem, izvršnim direktorom Hemijske industrije „Poliex“ A.D. – Berane.  

   Prema odredbama Ugovora o kupoprodaji ackija, Kupac akcija će platiti kupoprodajnu cijenu u iznosu od  138,5 hiljada eura i realizovati investiciona ulaganja  u adaptaciju i rekonstrukciju postojećih objekata i infrastrukture i proizvodni proces u AD „Poliex“ u iznosu od 500 hiljada eura. Kupac planira da poveća obim poslovanja, zadrži kvalitet proizvoda na visokom nivou kao i da usvoji nove proizvode sa kojima AD „Poliex“ može biti konkurentan na svjetskom tržištu. Konzorcijum će obezbijediti i tzv. nenovčana ulaganja u smislu uspostavljanja vlasništva nad khow-kow za kompletne tehniloške postupke proizvodnje EGK, Amonijum perhlorata, Metanskih eksploziva i proizvodnju Biodizela.

   U naredne 3 (tri) godine, Kupac će zadržati postojeći broj od 42 zaposlena koji se nalaze u stalnom radnom odnosu i obezbjediti zapošljavanje novih 10 radnika u stalni radni odnos u 2015. godini. Takođe, Konzorcijum je preuzeo obavezu za poštovanje primjenjivog Kolektivnog Ugovora i da neće tražiti njegovu izmjenu u periodu od naredne 3 godine od preuzimanja. Takođe Konzorcijum je iskazao namjeru da nastavi praksu angažovanja radnika na određeno vrijeme, shodno potrebama kompanije, na način kako je to predviđeno primjenjivim Kolektivnim Ugovorom i internim aktima Društva iz domena radnih odnosa.

 • 06. 02. 2015

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza, opština Herceg Novi

  Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta objavljuje IZMJENU JAVNOG POZIVA  za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza, opština Herceg Novi 

   

   

   

   

   

 • 26. 01. 2015

  Savjet za privatizaciju usvojio Predlog plana privatizacije za 2015. godinu: Ciljevi privatizacije – povećanje konkurentnosti i efikasnosti privrednih društava

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, na danas održanoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Vlade i Savjeta Milo Đukanović, utvrdio je Predlog odluke o planu privatizacije za 2015. godinu i uputio ga Vladi na razmatranje i usvajanje. Planom, koji je pripremljen na osnovu predloga nadležnih resora i tenderskih komisija, utvrđeni su ciljevi i metodi privatizacije, sa spiskom društava i procentom akcijskog kapitala za privatizaciju, te uslovima i rokovima za njihovu realizaciju, kao i lokaliteti koji će se valorizovati i socijalni aspekti privatizacije. Prema predloženoj projekciji, osnovni ciljevi privatizacije obuhvataju povećanje konkurentnosti i efikasnosti privrednih društava, podsticanje stranih ulaganja i preduzetništva, stimulisanje privrednog rasta, otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje životnog standarda stanovništva. Za realizaciju tih ciljeva biće preduzete strukturne reforme i mjere za unapređenje poslovnog ambijenta, koje podrazumijevaju i uklanjanje barijera za nova ulaganja.

  Plan privatizacije biće realizovan posredstvom tenderske prodaje akcijskog kapitala i modela privatno-javnog partnerstva u jednom broju privrednih društava. Kada je riječ o tenderskoj prodaji, nastaviće se sprovođenje već objavljenih tendera za: Institut „dr Simo Milošević“ – Igalo, Novi duvanski kombinat – Podgorica, Poliex – Berane, Montenegro Defence Industry – Podgorica i Hotel Park – Bijela. Takođe će se pripremiti i sprovesti tenderi za privatizaciju društava: Montecargo, Montenegro airlines, HG „Budvanska rivijera“, HTP „Ulcinjska rivijera“ i Instituta za crnu metalurgiju – Nikšić.

  Posredstvom modela privatno-javnog partnerstva realizovaće se projekat valorizacije Ostrva „Lastavica“ sa tvrđavom „Mamula“ koji je u poodmakloj fazi pregovora, kao i valorizacija pojedinih lokaliteta za koje u prethodnom periodu nije bilo interesovanja. Riječ je o VTK „Mediteran“ – Žabljak, Donjoj Arzi – Herceg Novi, Turističkom kompleksu Ecolodge – Vranjina i Kolašinu 1.600. Pored toga, modelom privatno – javnog partnerstva biće realizovani i projekti Vojno-turističkog kompleksa Bigovo, lokaliteta između Njivica i ušća Sutorine, ulcinjske Velike plaže, Ade Bojane, NTC „Marina“ – Kotor, Vojno-turističkog kompleksa „Valdanos“, Ostrva cvijeća i zemljišta Prevlaka, Pošte Crne Gore, Skijališta „Savin kuk“, zemljišta nekadašnje kasarne “Radoje Dakić“ na Žabljaku, lokaliteti Kabala for – Herceg Novi i Buljarica, te imovina Gornjeg Ibra iz Rožaja i projekat izgradnje golf terena u Tivtu (zemljište Montepanzo – Bokaprodukt – Tivat).

  Savjet je na današnjoj sjednici usvojio Izvještaj Tenderske komisije o rezultatima javnog tendera za prodaju 100% udijela u privrednom društvu „Montenegro Defence Industry“ – Podgorica, na koji je u predviđenom roku ponudu dostavio Konzorcijum kompanija: DOO CPR–Impex i A.T.L.–Atlantic Technologies Ltd. Osnovni elementi ponude obuhvataju kupovnu cijenu od 680.000 eura, implementaciju Investicionog plana u iznosu od 400.000 eura u periodu do 31. decembra 2015. godine i obavezu Ponuđača da sprovede program zapošljavanja, na način koji je predviđen Kolektivnim ugovorom i internim aktima Društva iz domena radnih odnosa, koji su u primjeni u društvu „Montenegro Defence Industry“ doo Podgorica. Uz Izvještaj o sprovođenju tendera, Savjet je utvrdio i Predlog ugovora o kupoprodaji akcija, koji će biti dostavljen Vladi na usvajanje.

  Savjet je usvojio i Izvještaj Tenderske komisije o rezultatima javnog tendera za prodaju 50,7532% kapitala društva „Poliex“ – Berane, na koji je u predviđenom roku jedinu ponudu dostavio Konzorcijum: „Prva Iskra – Namenska” – Barič i Slavko Vujisić iz Podgorice. Osnovni elementi ponude uključuju kupovnu cijenu za 50,7532% akcijskog kapitala u iznosu od 138,500 eura, implementaciju Investicionog plana u iznosu od 500.000 eura u periodu do 31. 12. 2017. godine i obavezu Ponuđača da sprovede program zapošljavanja na način koji je predviđen Kolektivnim ugovorom. Uz Izvještaj o rezultatima tendera, Savjet je utvrdio i Predlog kupoprodajnog ugovora, koji će zajedno sa Izvještajem biti dostavljen Vladi na usvajanje.

  Rješavanje statusa i otvaranje perspektiva Jadranskom brodogradilištu, nakon četiri neuspjela tendera, takođe je bila tema današnje sjednice. Savjet je ocijenio da bi istrajavanje na konceptu prodaje akcija tog društva značilo gubljenje vremena, uz sve izvjesnije i veće finansijske probleme u poslovanju te kompanije, zbog čega je utvrđen predlog da se kroz programirani stečaj omogući prodaja imovine tog društva i prenamjena brodogradilišta u kapacitete za remont jahti i megajahti, za koje je iskazano interesovanje respektabinih investitora. Taj koncept bi, osim ekonomske opravdanosti, imao i veoma značajnu ekološku dimenziju, utemeljenu na eliminisanju prljavih tehnologija koje su decenijama ugrožavale prirodna i kulturološka svojstva Bokokotorskog zaliva. U cilju realizacije tog projekta, Savjet je odlučio da Vladi predloži usvajanje Anexa II Ugovora o koncesiji, kojim bi se stvorili uslovi za realizaciju te investicije.

  Na današnjoj sjednici usvojen je i Izvještaj o rezultatima javnog tendera za davanje u dugoročni zakup Ostrva Lastavica sa tvrđavom „Mamula“ i Nacrt ugovora o davanju u zakup tog lokaliteta na period od 49 godina. Na javni tender, u predviđenom roku, ponudu je dostavio Orascom iz Švajcarske, koji je u potpunosti ispunio zahtjeve iz tendera, uz 15 miliona eura investicija koje je ponudio na period od 15 mjeseci od dana izdavanja građevinske dozvole. Ponuđeni projekat u potpunosti će zaštititi i dodatno valorizovati kulturnu baštinu na tom lokalitetu i značajno unaprijediti kvalitet turističke ponude Crne Gore. Prema procjeni, vrijednost zakupa tog zemljišta za 31 godinu iznosila 987.288 eura.

  Savjet je prihvatio zahtjev HG „Budvanska rivijera“ za privatizaciju dijela imovine (hotel „Mogren“) putem zajedničkog ulaganja, odnosno zajedničke gradnje, uz preporuku da Odbor direktora Društva u proceduri javnog nadmetanja jasno definiše ulog Budvanske rivijere (vrijednost kapitala ili % učešća u projektu).

  Savjet je na današnjoj sjednici usvojio polugodišnji izvještaj o radu za period 1. jul – 31. decembar 2014. godine i razmotrio više drugih pitanja iz svoje nadležnosti.

   

   

 • 25. 01. 2015

  Dnevni red 10.sjednice Savjeta

  Dnevni red 10.sjednice Savjeta

 • 25. 01. 2015

  Deseta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Deseta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom predsjedava predsjednik Vlade i Savjeta Milo Đukanović, biće održana u ponedeljak 26. januara 2015. godine.

  Sjednica će biti održana u zgradi Vlade (sala na IV spratu), u 13.00 sati.

  Video-snimatelji i fotoreporteri mogu snimiti početak sjednice.

  Akreditacije treba obaviti u vladinom Birou za odnose s javnošću, pozivom na broj tel. 482 – 848 ili slanjem elektronske pošte na adresu biro@gov.me.

  Nakon sjednice bice objavljeno saopstenje.

 • 23. 01. 2015

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za  izdavanje u dugoročni zakup  zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, VranjinaIZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za  izdavanje u dugoročni zakup  zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina