Vlada Crne Gore

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte

Poslednje vijesti

 • 26. 01. 2015

  Savjet za privatizaciju usvojio Predlog plana privatizacije za 2015. godinu: Ciljevi privatizacije – povećanje konkurentnosti i efikasnosti privrednih društava

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, na danas održanoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Vlade i Savjeta Milo Đukanović, utvrdio je Predlog odluke o planu privatizacije za 2015. godinu i uputio ga Vladi na razmatranje i usvajanje. Planom, koji je pripremljen na osnovu predloga nadležnih resora i tenderskih komisija, utvrđeni su ciljevi i metodi privatizacije, sa spiskom društava i procentom akcijskog kapitala za privatizaciju, te uslovima i rokovima za njihovu realizaciju, kao i lokaliteti koji će se valorizovati i socijalni aspekti privatizacije. Prema predloženoj projekciji, osnovni ciljevi privatizacije obuhvataju povećanje konkurentnosti i efikasnosti privrednih društava, podsticanje stranih ulaganja i preduzetništva, stimulisanje privrednog rasta, otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje životnog standarda stanovništva. Za realizaciju tih ciljeva biće preduzete strukturne reforme i mjere za unapređenje poslovnog ambijenta, koje podrazumijevaju i uklanjanje barijera za nova ulaganja.

  Plan privatizacije biće realizovan posredstvom tenderske prodaje akcijskog kapitala i modela privatno-javnog partnerstva u jednom broju privrednih društava. Kada je riječ o tenderskoj prodaji, nastaviće se sprovođenje već objavljenih tendera za: Institut „dr Simo Milošević“ – Igalo, Novi duvanski kombinat – Podgorica, Poliex – Berane, Montenegro Defence Industry – Podgorica i Hotel Park – Bijela. Takođe će se pripremiti i sprovesti tenderi za privatizaciju društava: Montecargo, Montenegro airlines, HG „Budvanska rivijera“, HTP „Ulcinjska rivijera“ i Instituta za crnu metalurgiju – Nikšić.

  Posredstvom modela privatno-javnog partnerstva realizovaće se projekat valorizacije Ostrva „Lastavica“ sa tvrđavom „Mamula“ koji je u poodmakloj fazi pregovora, kao i valorizacija pojedinih lokaliteta za koje u prethodnom periodu nije bilo interesovanja. Riječ je o VTK „Mediteran“ – Žabljak, Donjoj Arzi – Herceg Novi, Turističkom kompleksu Ecolodge – Vranjina i Kolašinu 1.600. Pored toga, modelom privatno – javnog partnerstva biće realizovani i projekti Vojno-turističkog kompleksa Bigovo, lokaliteta između Njivica i ušća Sutorine, ulcinjske Velike plaže, Ade Bojane, NTC „Marina“ – Kotor, Vojno-turističkog kompleksa „Valdanos“, Ostrva cvijeća i zemljišta Prevlaka, Pošte Crne Gore, Skijališta „Savin kuk“, zemljišta nekadašnje kasarne “Radoje Dakić“ na Žabljaku, lokaliteti Kabala for – Herceg Novi i Buljarica, te imovina Gornjeg Ibra iz Rožaja i projekat izgradnje golf terena u Tivtu (zemljište Montepanzo – Bokaprodukt – Tivat).

  Savjet je na današnjoj sjednici usvojio Izvještaj Tenderske komisije o rezultatima javnog tendera za prodaju 100% udijela u privrednom društvu „Montenegro Defence Industry“ – Podgorica, na koji je u predviđenom roku ponudu dostavio Konzorcijum kompanija: DOO CPR–Impex i A.T.L.–Atlantic Technologies Ltd. Osnovni elementi ponude obuhvataju kupovnu cijenu od 680.000 eura, implementaciju Investicionog plana u iznosu od 400.000 eura u periodu do 31. decembra 2015. godine i obavezu Ponuđača da sprovede program zapošljavanja, na način koji je predviđen Kolektivnim ugovorom i internim aktima Društva iz domena radnih odnosa, koji su u primjeni u društvu „Montenegro Defence Industry“ doo Podgorica. Uz Izvještaj o sprovođenju tendera, Savjet je utvrdio i Predlog ugovora o kupoprodaji akcija, koji će biti dostavljen Vladi na usvajanje.

  Savjet je usvojio i Izvještaj Tenderske komisije o rezultatima javnog tendera za prodaju 50,7532% kapitala društva „Poliex“ – Berane, na koji je u predviđenom roku jedinu ponudu dostavio Konzorcijum: „Prva Iskra – Namenska” – Barič i Slavko Vujisić iz Podgorice. Osnovni elementi ponude uključuju kupovnu cijenu za 50,7532% akcijskog kapitala u iznosu od 138,500 eura, implementaciju Investicionog plana u iznosu od 500.000 eura u periodu do 31. 12. 2017. godine i obavezu Ponuđača da sprovede program zapošljavanja na način koji je predviđen Kolektivnim ugovorom. Uz Izvještaj o rezultatima tendera, Savjet je utvrdio i Predlog kupoprodajnog ugovora, koji će zajedno sa Izvještajem biti dostavljen Vladi na usvajanje.

  Rješavanje statusa i otvaranje perspektiva Jadranskom brodogradilištu, nakon četiri neuspjela tendera, takođe je bila tema današnje sjednice. Savjet je ocijenio da bi istrajavanje na konceptu prodaje akcija tog društva značilo gubljenje vremena, uz sve izvjesnije i veće finansijske probleme u poslovanju te kompanije, zbog čega je utvrđen predlog da se kroz programirani stečaj omogući prodaja imovine tog društva i prenamjena brodogradilišta u kapacitete za remont jahti i megajahti, za koje je iskazano interesovanje respektabinih investitora. Taj koncept bi, osim ekonomske opravdanosti, imao i veoma značajnu ekološku dimenziju, utemeljenu na eliminisanju prljavih tehnologija koje su decenijama ugrožavale prirodna i kulturološka svojstva Bokokotorskog zaliva. U cilju realizacije tog projekta, Savjet je odlučio da Vladi predloži usvajanje Anexa II Ugovora o koncesiji, kojim bi se stvorili uslovi za realizaciju te investicije.

  Na današnjoj sjednici usvojen je i Izvještaj o rezultatima javnog tendera za davanje u dugoročni zakup Ostrva Lastavica sa tvrđavom „Mamula“ i Nacrt ugovora o davanju u zakup tog lokaliteta na period od 49 godina. Na javni tender, u predviđenom roku, ponudu je dostavio Orascom iz Švajcarske, koji je u potpunosti ispunio zahtjeve iz tendera, uz 15 miliona eura investicija koje je ponudio na period od 15 mjeseci od dana izdavanja građevinske dozvole. Ponuđeni projekat u potpunosti će zaštititi i dodatno valorizovati kulturnu baštinu na tom lokalitetu i značajno unaprijediti kvalitet turističke ponude Crne Gore. Prema procjeni, vrijednost zakupa tog zemljišta za 31 godinu iznosila 987.288 eura.

  Savjet je prihvatio zahtjev HG „Budvanska rivijera“ za privatizaciju dijela imovine (hotel „Mogren“) putem zajedničkog ulaganja, odnosno zajedničke gradnje, uz preporuku da Odbor direktora Društva u proceduri javnog nadmetanja jasno definiše ulog Budvanske rivijere (vrijednost kapitala ili % učešća u projektu).

  Savjet je na današnjoj sjednici usvojio polugodišnji izvještaj o radu za period 1. jul – 31. decembar 2014. godine i razmotrio više drugih pitanja iz svoje nadležnosti.

   

   

 • 25. 01. 2015

  Dnevni red 10.sjednice Savjeta

  Dnevni red 10.sjednice Savjeta

 • 25. 01. 2015

  Deseta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Deseta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom predsjedava predsjednik Vlade i Savjeta Milo Đukanović, biće održana u ponedeljak 26. januara 2015. godine.

  Sjednica će biti održana u zgradi Vlade (sala na IV spratu), u 13.00 sati.

  Video-snimatelji i fotoreporteri mogu snimiti početak sjednice.

  Akreditacije treba obaviti u vladinom Birou za odnose s javnošću, pozivom na broj tel. 482 – 848 ili slanjem elektronske pošte na adresu biro@gov.me.

  Nakon sjednice bice objavljeno saopstenje.

 • 23. 01. 2015

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za  izdavanje u dugoročni zakup  zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, VranjinaIZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za  izdavanje u dugoročni zakup  zemljišta za izgradnju turističkog kompleksa „ECOlodge“, Vranjina

 • 23. 01. 2015

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta  za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta  za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“

 • 12. 12. 2014

  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Tenderske komisije za privatizaciju:Otvaranje ponude koja je dostavljena na javnom tenderu za prodaju 50,7532% akcijskog kapitala privrednog društva Hemijska industrija „Poliex“ A.D.- Berane, od strane konzorcijuma „Prva Iskra-Namenska” Republika Srbija i Vujisić Slavka, iz Podgorice

  Na sjednici Tenderske komisije za privatizaciju koja je održana danas, u prisustvu predstavnika ponuđača, izvršeno je otvaranje ponude koja je dostavljena na javnom tenderu za prodaju 50,7532% akcijskog kapitala privrednog društva Hemijska industrija „Poliex“ A.D.- Berane, od strane konzorcijuma „Prva Iskra-Namenska” Republika Srbija i Vujisić Slavka, iz Podgorice. Prema obavezujućoj ponudi ,ponuđena ukupna cijena za 197,811 akcija Društva iznosi 138,5 hiljada eura što iznosi 70,02 euro centi po akciji.

  Takođe Konzorcijum je ponudio realizaciju investicionog plana koji uključuje ulaganje u adaptaciju rekonstrukciju postojećih objekata i infrastrukture i proizvodni proces u AD Poliex u iznosu od 500 hiljada eura i nenovčana ulaganja u iznosu u 700 hiljada eura za prenošenje know –how za proizvodnju više proizvoda.

  Ponuđač je u ponudi preuzeo obavezu da u naredne 3 godine zadrži postojeći broj od 42 zaposlena koji se nalaze u stalnom radnom odnosu AD Poliex i da obezbjedi zapošljavanje novih 10 radnika u stalni radni odnos u 2015. godini. Takođe, Konzorcijum je naveo namjeru da nastavi praksu angažovanja radnika na određeno vrijeme shodno potrebama kompanije i da uspostavi praksu isplate bonusa zaposlenima za ostvarene rezultate iznad planiranih. Konzorcijum se takođe obavezao da će poštovati postojeći kolektivni ugovor i neće tražiti njegovu izmjenu u periodu od 3 (tri) godine.

  Komisija će u skladu sa definisanom procedurom, u prvoj fazi evaluacije ponude, izvršiti ocjenu formalne ispravnosti, kvalifikovanosti ponuđača i ispunjenosti zahtijevanih uslova utvrđenih u javnom pozivu i tenderskim pravilima.

 • 05. 12. 2014

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa „Mediteran“, Žabljak

  IZMJENA JAVNOG POZIVA za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa „Mediteran“, Žabljak

 • 03. 12. 2014

  JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi prodaje i zakupa KOMPLEKSA HOTELA „PARK“, BIJELA – HERCEG NOVI, CRNA GORA

  JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi prodaje i zakupa KOMPLEKSA HOTELA „PARK“, BIJELA – HERCEG NOVI, CRNA GORA

 • 02. 12. 2014

  JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi dokapitalizacije putem izgradnje fabrike i prodaje akcija u kompaniji NOVI DUVANSKI KOMBINAT AD PODGORICA

  JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi dokapitalizacije putem izgradnje fabrike i prodaje akcija u kompaniji NOVI DUVANSKI KOMBINAT AD PODGORICA

 • 14. 11. 2014

  Javni poziv za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza, opština Herceg Novi

  Javni poziv za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji Donja Arza, opština Herceg Novi