Poslednje vijesti

 • 26. 04. 2018

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte usvojio Informaciju o javnoj ponudi za preuzimanje akcija RUP-a objavljenoj od strane EPCG

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je, na danas održanoj 11. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, premijer Duško Marković, razmotrio i usvojio Informaciju o javnoj ponudi za preuzimanje akcija Rudnika uglja Pljevlja a.d. objavljenoj od strane Elektroprivrede Crne Gore a.d. Nikšić i preporučio Vladi da prihvati javnu ponudu Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) za preuzimanje 31,1117% kapitala Rudnika uglja Pljevlja (RUP) koje su u državnom vlasništvu.
   
  Rok za prihvatanje ponude je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 4. maja 2018, godine u 16:00.
   
  Tokom diskusije ukazano je na činjenicu da je u vlasništvu Crne Gore 31,1117 odsto akcija RUP-a i 57,015 odsto akcija u EPCG, koja je ujedno i najveći kupac uglja proizvedenog u RUP-u sa učešćem koje ne pada ispod 90 odsto te da vertikalna integracija procesa proizvodnje predstavlja optimalno rješenje. U materijalu koji je Savjet razmotrio navodi se da je nezavisni procjenitelj Deloitte d.o.o. Beograd izvršio procjenu fer i investicione vrijednosti RUP-a te da je u skladu sa definicijom iz Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 13 (MSFI 13). Fer vrijednost akcije, kao cijena koja bi bila dobijena za prodaju imovine, plaćena za prenos obaveze u redovnoj transakciji između učesnika na tržištu na datum odmjeravanja, iznosila je, prema Izvještaju, na dan 31. decembra 2017. godine 6,40 eura. Investiciona vrijednost akcije, bazirana na potencijalnim poslovnim uštedama u poslovanju, prema Izvještaju, na isti dan je prema Izvještaju 6,90 eura.
   
  Cijena akcija po kojoj se sprovodi postupak preuzimanja iznosi 6,40 eura po akciji i utvrdena je u skladu sa Članom 17, stav 4 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, Elaboratom o procjeni fer vrijednosti akcija Rudnika uglja AD Pljevlja, koji je takođe sačinio Deloitte d.o.o Beograd.
   
  Javna ponuda sadrži i prag uspješnosti od 51 odsto što znači da se dobrovoljna javna ponuda smatra uspješnom ukoliko EPCG stekne najmanje 2.582.866 akcija ili 51 odsto ukupnog broja akcija RUP-a sa pravom glasa. U suprotnom, navedeno je u materijalu koji je Savjet usvojio, EPCG neće steći akcije RUP-a prijavljene u postupku dobrovoljne javne ponude za preuzimanje.
   
 • 25. 04. 2018

  U četvrtak Jedanaesta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Jedanaesta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom predsjedava predsjednik Savjeta, premijer Duško Marković, zakazana je za četvrtak, 26. aprila sa početkom u 09:00.

  Nakon sjednice će biti objavljeno saopštenje za javnost.

  Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore obezbijediće medijima fotografije i video snimak kadrova sjednice.

 • 28. 02. 2018

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte utvrdio Predlog odluke o planu privatizacije za 2018.

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, utvrdio je danas, na X sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković, Predlog odluke o planu privatizacije za 2018. godinu i uputio ga Vladi na usvajanje.
  Predlogom Odluke o planu privatizacije za 2018. godinu utvrđeni su ciljevi privatizacije, način i bliži uslovi i rokove za njihovo izvršenje; metode privatizacije; spisak privrednih društva sa brojem i vlasničkom strukturom akcija koji su predloženi za privatizaciju; spisak lokaliteta predloženih za turističku valorizaciju i socijalni aspekt privatizacije.
  U obrazloženju Predloga odluke navedeno je da su osnovni ciljevi crnogorske ekonomske politike veći privredni rast, obezbjeđivanje novih radnih mjesta i zapošljavanje, povećavanje investicija i izvoza i stvaranje osnova za veća primanja i rast životnog standarda stanovništva uz povećanje konkurentnosti crnogorske privrede. „U tom kontekstu, osnovni cilj privatizacije predstavlja povećanje konkurentnosti i efikasnosti funkcionisanja društava, podsticanje stranih ulaganja i preduzetništva u svim oblastima, povećanje zaposlenosti i poboljšanje životnog standarda“ – navedeno je, među ostalim, u Predlogu odluke.
  Na sjednici je rečeno da ovogodišnji predlog sadrži suženu listu koja podrazumijeva samo subjekte koje su u potpunosti ili u najvećem dijelu formalno uređene odnosno u kojima ne postoje nikakvi sudski sporovi niti neriješena pitanja restitucije Kao i lokalitete i društva za koje postoji interesovanje investitora.
  Dokumentom je predviđeno:
   
  I. Početak pripreme i sprovođenja javnih tendera za privatizaciju privrednih društava:
  1. Institut „dr Simo Milošević“ AD – Igalo (prodaja akcija i/ili dokapitalizacija)
  Predmet tendera je 56,4806% akcijskog kapitala Društva, uz obavezu društva da realizuje investicioni program i/ili dokapitalizacija; i
  2. HG „Budvanska rivijera“ AD Budva (prodaja akcija nakon restrukturiranja)
  Predmet Tendera je prodaja 58,7334% akcijskog kapitala.
   
  II. Valorizacija turističkih lokalniteta ili privrednih društava kroz javno privatno partnerstvo:
  3. VTK „Mediteran“, opština Žabljak;
  4. Kolašin 1600, opština Kolašin;
  5. Ada Bojana, opština Ulcinj – turistička valorizacija lokaliteta kroz razvoj, izgradnju, finansiranje i upravljanje ekskluzivnim turističkim kompleksom i dugoročni zakup ostrva Ada;
  6. Uvala Masline – Bušat za rt Odrač, opština Bar;
  7. Lokalitet koji se nalazi između Njivica i ušća Sutorine, opština Herceg Novi;
  8. Lokalitet „Donja Arza“, Herceg Novi;
  9. Lokalitet „Kabala for“, opština Herceg Novi;
  10. Projekat turističke valorizacije lokacije „Mrkovi – Bijela Stijena“, Luštica, opština Herceg Novi;
  11. Projekat Turistički kompleks Ecolodge Lovćen, Nacionalni park Lovćen, Cetinje;
  12. Skijalište „Savin kuk”, opština Žabljak; i
  13. Turistička valorizacija lokaliteta obuhvaćenih Prostornim planom posebne namjene „Bjelasica i Komovi” – Cmiljača i Žarski, opštine Mojkovac i Bijelo Polje.
  III. Na osnovu predloga Vlade Crne Gore, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore na prodaju putem berze ponudiće se akcije sljedećih društava:
  14. AD Papir – Podgorica; prodaja 23,9865% akcijskog kapitala;
  15. AD „Agrotransport“ – Podgorica; prodaja 52,4139% akcijskog kapitala;
  16. HTP „Berane” AD – Berane; prodaja 15,3544% akcijskog kapitala;
  17. AD „Dekor” – Rožaje; prodaja 22,5948% akcijskog kapitala;
  18. AD „Metal produkt” – Podgorica; prodaja 8,3724% akcijskog kapitala;
  19. AD „Montenegroturist” – Budva; prodaja 29,6706% akcijskog kapitala; i
  20. „Crnagoracoop“ AD – Danilovgrad; prodaja 10,6294% akcijskog kapitala.
  Član Savjeta Srđa Keković izdvojio je mišljenje u vezi sa predloženom privatizacijom Instituta „dr Simo Milošević“ i HG „Budvanska rivijera“.
  Razmotreni su upućeni Vladi na usvajanje Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2017. godinu, sa Izvještajem o sprovođenju Plana privatizacije za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji zaključaka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2017. godinu.
  Savjet je razmotrio i uputio Vladi na usvajanje Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o zakupu i izgradnji, koji se odnosi na „Luštica Development“ AD Tivat, Opština Tivat – projekat Luštica Bay za period 2016 – 2017. godina, koji je dostavilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma. U dokumentu pripremljenom u skladu sa obavezom izvještavanja Skupštine Crne Gore, navedeno je da je ukupan iznos investicionih i drugih troškova od 2010. godine do 31. decembra 2017. godine, prema informacijama dobijenim od Luštice Development AD Tivat, iznosio 133.708.465 eura, od čega je u 2016. godini utrošeno 20.220.543 eura, dok je u 2017. godini utrošeno 40.612.695 eura. U Izvještaju se navodi da su na realizaciji projekta, na poslovima upravljanja projektom zaposlena 53 lica, od kojih je 62% iz Crne Gore, da je na gradilištu za vrijeme izvođenja radova povremeno angažovano u prosjeku dnevno oko 529 radnika uglavnom iz Crne Gore kao i da su lokalni stanovnici iz Radovića angažovani su za zanatske radove. U Izvještaju stoji da je kompanija započela proces oglašavanja radnih mjesta za potrebe hotela Chedi i marine u kompleksu Luštica Bay i da se očekuje se otvaranje ukupno oko 250 novih radnih mjesta.
  Razmotrena je Informacija o aktivnostima na realizaciji ugovorne obaveze imenovanja nezavisnog revizora – „Kontrolora”, u skladu sa Ugovorom o zakupu Kompleksa HTP Ulcinjska rivijera, Ulcinj i Vladi predloženo da ovlasti ministra održivog razvoja i turizma Pavla Radulovića da u ime Vlade Crne Gore, kao Zakupodavca, potpiše Pismo o angažovanju kompanije PricewaterhouseCoopers sa Ugovorom o obavljanju usluga Kontrolora investicije.
  Savjet je donio: Odluku o imenovanju Tenderske komisije za privatizaciju na čijem je čelu ministarka ekonomije Dragica Sekulić, Odluku o imenovanju Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta čiji je predsjednik ministar održivog razvoja i turizna Pavle Radulović i Odluku o imenovanju Komisije za imovinska pitanja kojom predsjedava zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Dragana Đuranović.
   
 • 27. 02. 2018

  U srijedu deseta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Deseta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom predsjedava predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković, zakazana je za srijedu, 28. februar 2018. godine sa počletkom u 10:00.
   
  Nakon sjednice će biti objavljeno saopštenje za javnost.
   
  Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore obezbijediće medijima fotografije i video snimak kadrova sjednice.
 • 27. 12. 2017

  Održana IX sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte održao je u srijedu, 27. decembra 2017, devetu sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković.
  Razmotren je Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica, opština Herceg Novi, za period 1.12.2016. – 15.12.2017. godine, koji su dostavili Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Sekretarijat za razvojne projekte.

  U Izvještaju podnijetom u skladu sa obavezom Sekretarijata za razvojne projekte da jednom godišnje izvještava Savjet o projektu da je Savjet na sjednicama održanim 13. i 14. decembra 2017. godine razmotrio i predložio Vladi Crne Gore da utvrdi drugi aneks Ugovora što je Vlada učinila na 54. sjednici održanoj 14. decembra 2017, da bi nakon toga, nedjelju dana kasnije, aneks odobren i u Odboru za ekonomiju finansije i budžet Skupštine Crne Gore.
  Savjet je razmotrio Informaciju o statusu realizacije investicionog Ugovora za prodaju 74,9749% akcijskog kapitala društva ,,Jadran Perast“ AD i predložio Vladi da Informaciju usvoji.
  U Informaciji je navedeno da je investitor kompanija „Imobilia“ doo dobio na Idejno rješenje pozitivna mišljenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Glavnog državnog arhitekte i da je predao zahtjeve za sve neophodne saglasnosti. Investiror je informisao da su radovi na adaptaciji u palati Smekja u toku, kao i radovi na rekonstrukciji ostalih objekata za koje su potpisani ugovori o izvođenju građevinskih radova, postavljanju kamena na izgradnji i montiranju uzornih soba za Palatu Smekja i ostale objekte hotela.
  Razmotren je Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o davanju u dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom “Mamula” Herceg Novi za 2017. godinu.
  U Izvještaju stoji da je Zakupac dana 28.06.2017. godine isplatio fiksnu zakupninu za prvu godinu zakupa u iznosu od 47.772 eura i da je po podacima dostavljenim od strane investitora na realizaciji projekta utrošeno 543.000 eura i to, imajući u vidu da je projekat još uvijek u fazi planiranja, uglavnim za izradu projekata, nabavku opreme, pripremne radove i plate zaposlenima, kao i angažovanje domaćih i stranih konsultanata. Savjet je informisan da su na projektu otpočeli pripremni radovi većeg obima.
   
  Savjet je razmotrio i Izvještaj o kontroli poštovanja obaveza iz Ugovora o prodaji 50,7532% kapitala Hemijske industrija POLIEX AD Berane u okviru koje je i pozitivan Izvještaj revizora o poslovanju.
  Razmotrena je Usmena Informacija člana Savjeta Srđe Kekovića o krivičnoj prijavi koju je protiv članova prethodnog saziva Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte podnijela Sindikalna organizacija „Port of Adria“ Bar (Kontenjerski terminali i generalni tereti).
   
 • 26. 12. 2017

  U srijedu deveta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Deveta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom predsjedava predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković, zakazana je za srijedu, 27. decembar sa početkom u 14:00.
   
  Nakon sjednice će biti objavljeno saopštenje za javnost.
   
  Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore obezbijediće medijima fotografije i video snimak kadrova sjednice.
 • 14. 12. 2017

  Savjet za privatizaciju razmatrao Predlog za zaključenje Aneksa II ugovora sa Konzorcijumom Northstara i Equest Capital Limited i privatizaciju EPCG

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je na sjednicama održanim 13. i 14. decembra, kojima je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković, razmotrio je Predlog za zaključenje Aneksa II Ugovora o dugoročnom zakupu zaključenog između Vlade Crne Gore i Konzorcijuma koji čine „Northstar“ d.o.o. Podgorica i „Equest Capital Limited“, Jersey, UK i predložio Vladi da utvrdi Aneks.
   
  Ugovorom potpisanim 2009. godne i odobrenim u Skupštini Crne Gore Konzorcijum, koji se jedini prijavio na tender, zakupio je zemljište u opštini Herceg Novi gdje će graditi hotel prestižnog brenda Ritz-Carlton. Imajući u vidu da ugovorne strane nisu ispunile obaveze iz osnovnog ugovora, u cilju realizacije investicije, pokrenuta je proceduru za zaključenje Anexa II Ugovora. Aneksom se ne mijenjaju početni uslovi ustanovljeni tenderom već je izmijenjena dinamika ulaganja te se u prvoj fazi, koja traje pet godina, investira 80 miliona eura umjesto 141 milion koliko je bilo predviđeno osnovnim ugovorom s tim da ukupni iznos ostaje obveza investitrora kao i svi ostali uslovi propisani tenderom. Ugovorom je zakupac obavezan da u okviru rizorta prvo izgradi hotel.
   
  Savjet je usvojio Informaciju o statusu privatizacije Elektroprivrede Crne Gore AD – Niksić u kojoj je navedeno da postupak djelimične privatizacije EPCG nije okončan jer izvršenjem „put opcije“, koju je kompanija A2A aktivirala u julu ove godine, ranije prodate akcije EPCG-a prelaze nazad u državno vlasništvo. Navedeno je i to da Ministarstvo ekonomije razmatra moguće opcije kojima bi se ubrzao izlazak A2A iz vlasničke strukture EPCG, na način koji neće nepotrebno dodatno opteretiti javne finansije.
   
  S prethodnim u vezi, u toku su razgovori sa nekoliko potencijalnih investitora, odnosno finansijskih intitucija, koji ukazuju na mogućnost unaprjeđenja pozicije Države i stvaranje prostora za ponovno privlačenje stranih investicija u oblast energetike.
   
  Savjet je zadužio Ministarstvo ekonomije da obezbijedi nabavku usluge pravnog savjetovanja države u tekućem postupku privatizacije EPCG.

   
   

   

 • 12. 12. 2017

  U srijedu sedma sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Sedma sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom predsjedava predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković, zakazana je za srijedu, 13. decembra sa početkom u 12:00 sati.
   
  Nakon sjednice će biti objavljeno saopštenje za javnost.
   
  Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore obezbijediće medijima fotografije i video snimak kadrova sjednice.

   
 • 20. 09. 2017

  Održana VI sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte održao je u srijedu, 20. septembra 2017, šestu sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković.

  Razmotren je Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu međunarodnog javnog tendera za davanje u dugoročni zakup zemljišta u svojini države Crne Gore i objekata u svojini HTP „Ulcinjska rivijera“ AD, Ulcinj sa Predlogom odluke od davanju u dugoročni zakup i Predlog ugovora o davanju u dugoročni zakup kompleksa HTP „Ulcinjska rivijera“ AD. Savjet je predložio Vladi da usvoji Izvještaj i prihvati Ugovor.

  Predloženom Odlukom se u dugoročni zakup, na 30 godina, konzorcijumu Karisma Hotels & Resorts daju zemljište u opštini Ulcinj ukupne povšine 122.214 m², vlasništvo Države Crne Gore, čiji je korisnik HTP „Ulcinjska rivijera“ AD, Ulcinj, na kojem se nalazi kompleks hotela „Olympic“, „Bellevue“ (depadansi Cer, Borik i Avala), objekat restorana i drugi prateći sadržaji, vlasništvo HTP „Ulcinjska rivijera“ AD, Ulcinj, a koji su, zajedno sa navedenim zemljištem predmet ugovora o zakupu. Konzorcijum se prijavio kao jedini ponuđač na javni tender objavljen 21. juna u domaćoj, a dan kasnije u inostranoj štampi kao i na Internet stranici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.

  Minimalna zakupnina za period trajanja zakupa od 30 godina iznosi 450.000 eura godišnje, a Investicioni program predviđa, u periodu od 2017 – 2019. godine, investicije u visini od 16,24 miliona eura, unapređenje kvaliteta i poslovanja postojećih objekata Kompleksa do nivoa četiri međunarodne zvjezdice, kao i izgradnju novih objekata, tako da nakon ispunjenja lnvesticionog programa koji je projektovan na ukupan iznos od 31,84 miliona eura, Kompleks bude do 2027. godine kapaciteta minimum 600 soba kategorije četiri međunarodne zvjezdice.

  U diskusiji,u kojoj je učestvovalo više članova Savjeta, ocijenjeno je da renomirana turistička kompanija kao strateški investitor u crnogorski turizam donosi viši kvalitet usluge i predstavlja osnov za stvaranje nove vrijednosti, kao i da je riječ o kvalitetnom ugovornom aranžmanu.

  Savjet je razmotrio Zahtjev društva HG „Budvanska rivijera“ AD – Budva za davanje saglasnosti na Anex br. 1. Ugovora o zajedničkom ulaganju (zajedničkom građenju) zaključenim sa kompanijom „Euromix trade“ d.o.o – Budva. Savjet se saglasio sa Aneksom kojim su predviđeni kreditno zaduženje „Euromix trade“ d.o.o. – Budva kod Investiciono-razvojnog fonda u iznosu od četiri miliona eura i produženje roka za zavtšetak radova na hotelu „Crystal Riviera“ u Petrovcu do početka sezona 2018. godine.

  Razmotren je Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za period januar – jun 2017. godine, sa Izvještajem o sprovođenju Plana privatizacije za period januar-jun 2017. godine. U dokumentu su navedene sve aktivnosti Savjeta u izvještajnom periodu. Savjet je održao šest sjednica – četiri redovne i dvije elektronske, utvrđen Predlog odluke o planu privatizacije za 2017. godinu, imenovao tri tenderske komisije, usvojio više izvještaja, i primio 119 zahtjeva za slobodan pristup informacijama na koje je blagovremeno odgovoreno u formi predviđenoj Zakonom.

  Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je predložio Vladi da usvoji Izvještaj.

  Usvojen je Izvještaj o realizaciji zaključaka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za period januar – jun 2017. godine. U izvještajnom periodu Savjet je donio 32 zaključka, od čega je 30 zajključaka realizovano dok je realizacija dva zaključka u toku.

  Donijet je Pravilnik o načinu pokretanja, sprovođenja i okončanja postupka nabavke male vrijednosti koji je usklađen sa izmjenama Zakona o javnom nabavakama. Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na sajtu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.

 • 19. 09. 2017

  U srijedu šesta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

  Šesta sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom predsjedava predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković, zakazana je za srijedu, 20. septembar sa početkom u 9:00 sati.
   
  Nakon sjednice će biti objavljeno saopštenje za javnost.
   
  Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore obezbijediće medijima fotografije i video snimak kadrova sjednice.