Manja slova Veća slova RSS
szp
szp
szp
szp

Pitajte Vladu

>

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte jednoglasno podržao projekat Kolašin 1600

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte jednoglasno podržao projekat Kolašin 1600
Datum objave: 20.07.2018 19:15 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošcu Služba za odnose s javnošcu


   

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je, na danas održanoj 12. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, premijer Duško Marković, razmotrio i jednoglasno predložio Vladi da usvoji Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu međunarodnog Javnog tendera za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600”, sa Predlogom odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“ i Predlogom ugovora o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“.

Predmet devedesetogodišnjeg zakupa je zemljište površine 271.990,00 m² po fiksnoj zakupnini od 0,10 €/m² i varijabilnoj zakupnini od 0,10 odsto od neto stvarne dobiti pri čemu se obje zakupnine obračunavaju na godišnjem nivou uz klauzulu da se plaća unaprijed za deset godina.

Sastavni dio Ugovora čini i Investicioni program predstavljen u četiri klastera od više od 50 miliona eura, od čega je predviđeno ulaganje od 12,8 miliona u prvom klasteru odnosno za prve četiri godine.

Prostornim planom posebne namjene Bjelasica i Komovi i Detaljnom razradom lokaliteta Kolašin 1600 ova lokacija je prepoznata kao okosnica razvoja zimskog turizma u Sjevernom regionu Crne Gore sa još sedam zimskih centara: Žarski, Cmiljača, Torine, Kolašin 1450, Jelovica sa golf naseljem, Komovi i Eco adventure park Komovi.

Savjet je, na zahtjev Ministarstva ekonomije, predložio Vladi da donese Odluku o dopunama Odluke o planu privatizacije za 2018. godinu. Predloženo je da u Plan privatizacije za 2018. godinu bude uvrštena i privatizacija, akcionarskog društva Castelo Montenegro AD - Pljevlja u kojem je Država vlasnik 86,8123 odsto akcijskog kapitala, a za čiju je kupovinu zaainteresovanost iskazala njemačka kompanija Kohler Verpackungstechnik.

Razmatrajući Informaciju Komisije za imovinska pitanja da se na osnovu zahtjeva stranaka Intours D.O.O Podgorica za promjenu upisa iz prava korišćenja u pravo svojine na nepokretnsti iz Lista nepokretnosti broj 7459 KO Podgorica, kat.parcela broj 2049/14, odnosno za dostavljanje dokaza da li su privredna društva AD Margo Market, AD Trgokop, AD Dinamik Trade, AD Volumen Trade i AD Ritam Trade, isplatili adekvatnu tržišnu naknadu u postupku privatizacije za predmetno zemljište, Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je zaključio da se zbog nepotpune dokumentacije nijesu stekli uslovi za davanje traženog mišljenja.

Na osnovu zahtjeva DOO Eko meso iz Bijelog Polja Savjet je dao Mišljenje da su se stekli uslovi za pretvaranje prava korisienja korišćenja u pravo svojine za katastarske parcele broj 9/1 11/1 i 11/3 ukupne površine 35.405 m² iz Lista nepokretnosti broj 3215 Ko Bijelo Polje.

Savjet je razmatrajući Zahtjev društva Vektra Boka AD – Herceg Novi za davanje saglasnosti za prodaju hotela Plaža, Igalo, Tamaris i stari hotel Boka donio Zaključak o obrazovanju radne grupe koja će izvjestiti Savjet o svim relevantnim pitanjima iz Zahtjeva.

Na predlog člana Savjeta Srđe Kekovića donio Zaključak da Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravlja za narednu sjednicu pripreme cjelovitu informaciju o statusu bolnice u Meljinama.

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je razmotrio Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte sa Izvještajem o realizaciji Plana privatizaciju za period 1. janurra do 30. juna 2018. godine. U Izvještaju se navodi, među ostalim, da je Savjet u izvještajnom periodu održao pet sjednica, da je donio Plan privatizacije za 2018. godinu i da je postupio po 37 zahtjeva za slobodan pristup informacijama, što uz činjenicu da je u prethodnoj godini podnijeta 156 zahtjeva potvrđuje unapređenje transparentnosti rada Savjeta.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE