Manja slova Veća slova RSS
szp
szp
szp
szp

Pitajte Vladu

>

Saopštenje Komisije za aukciju povodom aukcijske prodaje dijela imovine HG "Budvanska rivijera" AD - Budva održane 19.7.2019. godine u zgradi Vlade Crne Gore

Saopštenje Komisije za aukciju povodom aukcijske prodaje dijela imovine HG "Budvanska rivijera" AD - Budva održane 19.7.2019. godine u zgradi Vlade Crne Gore
Datum objave: 19.07.2019 14:15 | Autor: KOMISIJA ZA AUKCIJU

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa zaključkom Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojim je odobrena prodaja putem javne aukcije dijela imovine društva HG "Budvanska rivijera" AD – Budva, Komisija za aukciju je objavila Javni poziv o prodaji u u dnevnom listu „Vijesti“, dana 8. jula 2019. godine i u „Službenom listu Crne Gore“ – Oglasni dio, broj 26 od 5. jula 2019. godine i na internet stranici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte. 

Javnim pozivom oglašena je prodaja sljedeće imovine Društva: zgrada br. 1 u trgovini, ugostiteljstvu i turizmu - objekat Hotel "Piva" u Plužinama, površine 550m2 u osnovi, sa pripadajućim zemljištem ukupne površine 1.451 m2 ( od čega je 550 m2 pod objektom, a 901 m2 oko objekta). Nepokretnost koja se prodaje pripada katastarskoj parceli broj 85, upisanoj u Listu nepokretnosti broj 42, KO Plužine, izdatog od Uprave za nekretnine, Područna jedinica Plužine. Na navedenoj nepokretnosti nema upisanih tereta i ograničenja.

Početna cijena predmeta prodaje je 152.000 eura.

Za učešće na javnoj aukciji prijave su podnijeli sljedeća fizička lica: Dragan Bogdanović iz Beograda, Veselin Ivanović iz Beograda I Željko Bakrač iz Plužina. 

Na početnu prodajnu cijenu od 152.000 eura ponudu su istakna sva tri učesnika. U nastavku nadnematnja nakon sedam aukcijiskih koraka (155.000 eura, 160.000 eura, 170.000 eura, 180.000 eura, 190,000 i 200.000 eura) postignuta je konačna prodajna cijena u iznosu od 200.000 Eur.

Za kupca je proglašen Dragan Mihaila Bogdanović iz Beograda jer je prvi istakao ponudu na cijenu od 200.000 eura.

Učesnik koji je drugi istakao ponudu na iznos 200.000 eura je Željko Tomislava Bakrač iz Plužina. 

Voditelj aukcije je potom označio aukciju završenom.

KOMISIJA ZA AUKCIJU